Spektrum výzkumu a vývoje na MU

PDF verze s projektovými odkazy (pouze anglicky)

Úvod

Výzkum a vývoj je jednou z hlavních priorit Masarykovy univerzity. V posledních letech se MU umisťuje na vedoucích pozicích v soutěžích o podporu výzkumných projektů a vyvíjí nástroje pro transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe při současném zlepšování svobodného prostoru pro vědecké bádání. Univerzita také dokončila investiční program výstavby nového univerzitního kampusu, který zajistí lepší podmínky podporující vzdělání a výzkum.

Excelence ve výzkumných oblastech zasahuje do širokého spektra oborů od přírodních a lékařských věd po společenské a humanitní obory. Produkování konkrétních výsledků výzkumu, stejně jako dosahování vysoké úrovně ve vědě a výzkumu v celoevropském kontextu, zastává v dlouhodobé strategii univerzity výsadní postavení, to vše ve shodě se strategií zaměřenou na zajištění kvalitních podmínek pro týmový a projektový výzkum.

Výzkum ve vědeckých týmech se stává stále efektivnějším díky umístění výzkumných oddělení z Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty a Fakulty sportovních studí do prostor nově vybudovaného Univerzitního kampusu v Bohunicích. Výtečné výsledky týmů zapojených do několikaletých projektů, výzkumných center a center primárního výzkumu svědčí o vysoké kvalitě výzkumných aktivit na Masarykově univerzitě.

Skutečnost, že téměř všechny studijní obory nabízené na Masarykově univerzitě, včetně humanitních a společenských věd, se současně ve velkém měřítku podílí na příslušném výzkumu, je známkou stability, vysoké kvality a objektivního rozložení výzkumných aktivit na univerzitě.

Více informací o výzkumu, vývoji a rozvoji na jednotlivých fakultách Masarykovy univerzity naleznete zde: