Studijní oborMediální studia a žurnalistika

Dvouoborové studiumJednooborové studium
Typ studiabakalářský
TitulBc.
Forma
Vyuč. jazykčeština
Standardní doba studia3 roky
Akreditovánodo 31. 5. 2023
Kód oboru7202R004
Kód programuB7202
UskutečňujeFakulta sociálních studií

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Studium oboru Mediální studia a žurnalistika je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na problematiku médií a mediální komunikace, a to z hlediska historického, teoretického i praktického. Obor poskytuje základní znalosti z oblasti teorie a dějin kultury, masové komunikace, teorie a dějin médií, mediálního výzkumu, novinové, rozhlasové a televizní tvorby, on-line produkce, digitálních médií a multimediální tvorby. Nabízí rovněž základy právního myšlení a etiky, nezbytné pro mediální praxi. Kombinace s dalšími obory pak umožňuje zaměření na kulturní, politickou, ekonomickou, sociální či sportovní publicistiku. Odbornou průpravu student získává v prakticky zaměřených předmětech, tvůrčích dílnách nebo při odborné praxi v médiích a tiskových odděleních. Studenti bakalářského studia se mohou v průběhu tří let v rámci vhodného výběru povinně volitelných předmětů profilovat a zaměřit se speciálně třeba na televizní nebo rozhlasovou žurnalistiku, on-line žurnalistiku a sociální média, dějiny médií, výzkum obsahu médií, mediálních účinků či publika, PR a marketingovou komunikaci či práci s digitálními médii, redakčními systémy a grafikou a další. Katedra mediálních studií a žurnalistiky v současné době disponuje moderním vybavením pro digitální zpracování textu, zvuku, obrazu, videa i grafiky. Program inovace výuky kopíruje nejnovější trendy na mediální scéně, katedra zve do výuky špičkové odborníky a významné novináře z praxe. Studentům pro rozvoj jejich dovedností slouží cvičná média: internetový on-line deník Stisk, univerzitní internetové Radio R a webová televize Munimedia TV, vše dostupné na www.munimedia.cz. Kromě toho je k dispozici zázemí digitální střižny, multimediální počítačové učebny, audiovizuálního centra, televizního a rozhlasového studia. Pro teoreticky zaměřené studenty slouží přístup do několika mediálních databází, statistický software pro zpracování dat z nejrůznějších výzkumů či unikátní program pro vyhodnocování sledovanosti televize. Prakticky orientovaní studenti absolvují v rámci svého studia dvanáctitýdenní odbornou praxi v redakcích předních českých médií – například MF DNES, Deník, Česká televize, Český rozhlas a podobně.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.