Studijní oborMezinárodní vztahy

Jednooborové studium
Typ studiamagisterský navazující na bakalářský
TitulMgr.
Formaprezenční
Vyuč. jazykčeština
Standardní doba studia2 roky
Akreditovánodo 30. 6. 2022
Kód oboru6701T005
Kód programuN6702
UskutečňujeFakulta sociálních studií

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Obor Mezinárodní vztahy seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů, důraz je kladen na teorii mezinárodních vztahů. K oblastem, jež tvoří podstatnou součást výuky, náleží dějiny mezinárodních vztahů, zahraniční politika České republiky, bezpečnostní aspekty mezinárodních vztahů. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů. V navazujícím magisterském studiu se obor zaměřuje na další zkoumání a teoretické aspekty mezinárodních vztahů. Jádro oboru tvoří mezinárodní politická ekonomie, strategická studia, geopolitika a teorie konfliktu a války.

odkaz do nového oknaChci podat e-přihlášku

Uzávěrka přihlášek na tento obor:
za 39 dní (30. 11. 2016)Obor je akreditován v těchto programech