Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2014 na pracovišti Fakulta sociálních studií je celkem 983

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 4Písmeno Q, strana 6Písmeno R, strana 6Písmeno S, strana 6Písmeno T, strana 9Písmeno U, strana 9Písmeno V, strana 9Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 983 položek, zobrazeno 101 - 200
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
EUP402The Making of Europe (European System of States since 1648), anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP403International Relations, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP407European Union in European Politics since 1989, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP408Radicalism in Europe, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP409Thesis Writing Seminar, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP411Political History of Central Europe in the 20th Century, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP420Crisis Management Operations, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUP424NATO History, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EUPs400Thesis defence, českyFakulta sociálních studií
EUPs401Comparative Politics of Europe, českyFakulta sociálních studií
EUPs402Politics of European Integration, českyFakulta sociálních studií
EVS001Výzkum evropské politiky, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS002Disertační práce I., českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS003Disertační práce II., českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS004Metodologický seminář I., českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS005Metodologický seminář II., českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS006Prezentace vědecké práce, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS007Analýza evropské politiky, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS008Koncepty vývoje EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS011Individuální studijní plán I, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS012Evropská studia: akademické psaní, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíD
EVS101Moderní politické dějiny Evropy, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS102Komparace evropských politických systémů, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS103Rozšiřování ES/EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS106Diplomový seminář, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS126Evropská unie - základní fakta a milníky, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS131Česká republika a EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS134Úvod do studia lidských práv, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS146Justice a vnitřní věci v EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS154Political Issues and Social Policy in the European Union, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS159Strukturální fondy EU - průřezová témata, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS163Stáž, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS172Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS173Příprava na zaměstnání ve strukturách EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS176Decentralizační procesy v členských státech EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS177Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS180An Introduction to Western Balkan Politics, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS181The Domestic Politics of European Integration, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS185Public Opinion in the EU, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS401Politický systém EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS402Evropeizace politických systémů, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS408Diplomový seminář, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS412Ústavní revize EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS420Political Issues and Social Policy in the European Union, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS429Mezivládní Unie, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS430Stáž, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS435Měnově integrační koncepty v EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS441Judicializace mezinárodní politiky, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS443Evropská studia: akademické psaní, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS444Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS445Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS451Lobbying in the European and global context, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS453Policy-making in times of economic crisis, anglickyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíN
EVS800Moderní politické dějiny Evropy, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS804Instituce EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS806Rozšiřování ES/EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS807SZBP, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS808Financování a strukturální politika EU, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVS809Diplomový seminář, českyKatedra mezinárodních vztahů a evropských studiíB
EVSs100Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
EVSs101Evropská integrace, českyFakulta sociálních studií
EVSs102Evropská politika, českyFakulta sociálních studií
EVSs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
EVSs201Evropská integrace, českyFakulta sociálních studií
EVSs202Evropská politika, českyFakulta sociálních studií
EVSs300Obhajoba diplomové práce, českyFakulta sociálních studií
EVSs301Evropská integrace, českyFakulta sociálních studií
EVSs302Evropská politika, českyFakulta sociálních studií
FSS110Zahraniční výjezd, českyFakulta sociálních studiíB
FSS120Informační minimum, českyFakulta sociálních studiíB
FSS130Diplomový seminář na druhém oboru, českyFakulta sociálních studií
FSS190Zahraniční pracovní pobyt, českyFakulta sociálních studiíB
FSS410Zahraniční výjezd, českyFakulta sociálních studiíN
FSS420Informační zdroje nejen pro vědu a výzkum, českyFakulta sociálních studiíN
FSS490Zahraniční pracovní pobyt, českyFakulta sociálních studiíN
FSS900Zahraniční výzkumný pobyt, českyFakulta sociálních studiíD
FSS910Zahraniční výjezd, českyFakulta sociálních studiíD
FSS920Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC), anglickyKatedra sociální politiky a sociální práceD
FSS990Zahraniční pracovní pobyt, českyFakulta sociálních studiíD
GEN102Historie ženského hnutí a feminismu, českyOddělení genderových studiíB
GEN103Genderová struktura společnosti I., českyOddělení genderových studiíB
GEN105Gender a právo ČR a EU, českyOddělení genderových studiíB
GEN106Genderová struktura společnosti II., českyOddělení genderových studiíB
GEN107Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu, českyOddělení genderových studiíB
GEN109Diplomový seminář, českyOddělení genderových studiíB
GEN131Praxe 2, českyOddělení genderových studiíB
gen138Sex, gender a společnost, českyOddělení genderových studií
GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I., českyOddělení genderových studiíB
GEN152Affect: Understanding Emotions, anglickyOddělení genderových studiíB
GEN502Historie ženského hnutí a feminismu, českyOddělení genderových studiíB
GEN503Genderová struktura společnosti I., českyOddělení genderových studiíB
GEN505Gender a právo ČR a EU, českyOddělení genderových studiíB
GEN506Genderová struktura společnosti II., českyOddělení genderových studiíB
GEN509Diplomový seminář, českyOddělení genderových studiíB
GEN510Praxe, českyOddělení genderových studiíB
GEN520Státnicový seminář, českyOddělení genderových studiíB
GENs200Obhajoba bakalářské práce, českyFakulta sociálních studií
GENs201Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí, českyFakulta sociálních studií
GENs202Metodologie výzkumu genderové problematiky, českyFakulta sociálních studií
GENs203Sociologické teorie genderu, českyFakulta sociálních studií
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 983 položek, zobrazeno 101 - 200