Analytické myšleníÚsudky 2 (Czech only)
Úsudky 2

Určete větu (z níže uvedených možností), která odpovídá dané větě (je dané větě ekvivalentní):

 Jestliže si chceme udělat pohodu, zatopíme si v krbu.

Nechceme si udělat pohodu nebo si nezatopíme v krbu.
CorrectHideodpověď a)


Jestliže si zatopíme v krbu, nechceme si udělat pohodu.
CorrectHideodpověď b)


Chceme si udělat pohodu a zatopíme si v krbu.
CorrectHideodpověď c)


Nechceme si udělat pohodu nebo si zatopíme v krbu.
CorrectHideodpověď d)


Chceme si udělat pohodu nebo si zatopíme v krbu.
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení