Analytické myšleníÚsudky 3 (Czech only)
Úsudky 3

Určete větu (z níže uvedených možností), která je správným opakem věty dané:

 Program je chybný nebo nefunguje počítač.

Jestliže je program chybný, počítač funguje.
CorrectHideodpověď a)


Program není chybný nebo počítač funguje.
CorrectHideodpověď b)


Jestliže program není chybný, nefunguje počítač.
CorrectHideodpověď c)


Program není chybný a počítač funguje.
CorrectHideodpověď d)


Program je chybný a počítač funguje.
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení