Analytické myšleníÚsudky 10 (Czech only)
Úsudky 10

Určete větu (z níže uvedených možností), která je správným opakem věty dané:

 Jestliže máš pauzu, tak jíš svou svačinu.

Máš pauzu a nejíš svou svačinu.
CorrectHideodpověď a)


Jíš svou svačinu a máš pauzu.
CorrectHideodpověď b)


Nemáš pauzu nebo nejíš svou svačinu.
CorrectHideodpověď c)


Nemáš pauzu a nejíš svou svačinu.
CorrectHideodpověď d)


Jestliže nemáš pauzu, tak nejíš svou svačinu.
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení