Výběrová řízení a volná místa

The Dean of the Faculty of Informatics MU invites applications for one position of either Associate Professor (preferred) or Assistant Professor for CN at the Department of Computer Systems and Communications.
Pracoviště:Katedra počítačových systémů a komunikací (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:30.9.2014
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Fakulta sociálních studií
Termín přihlášek:07.08.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Pracoviště:Fakulta sociálních studií
Termín přihlášek:07.08.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
1 místo vysokoškolského učitele v kategorii profesor/docent/odborný asistent/asistent pro výuku kurzů a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti účetnictví auditu a daní na plný úvazek
Pracoviště:Ekonomicko-správní fakulta
Termín přihlášek:11.08.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Pracoviště:Ústav populačních studií (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:05.08.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Pracoviště:Katedra mediálních studií a žurnalistiky (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:08.08.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Pracoviště:Katedra sociologie (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:08.08.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Pracoviště:Odbor výzkumu (Rektorát)
Termín přihlášek:05.08.2014
Datum nástupu:ihned
 více
Pracoviště:Katedra ruského jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:9. 8. 2014
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Katedra českého jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:9. 8. 2014
Datum nástupu:1. 10. 2014
 více
Děkan Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektor/lektorka francouzského jazyka
Pracoviště:Ústav románských jazyků a literatur (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:9.8.2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Tajemnice Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa laboranta na Ústavu biochemie
Pracoviště:Ústav biochemie (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:08.08.2014
Datum nástupu:dle dohody
 více
Biologický ústav Lékařské fakulty Brno, Kamenice 5, 625 00 Brno, hledá lektora pro výuku bakalářského a magisterského studia biologie pro posluchače LF MU i VUT.
Pracoviště:Biologický ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 31.8.2014
Datum nástupu:dle dohody
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru finančního práva a národního hospodářství na plný pracovní úvazek, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Pracoviště:Katedra finančního práva a národního hospodářství (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:21.08.2014
Datum nástupu:15.09.2014
 více