Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Výzkumná skupina Strukturní virologie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:15.05.2016
Datum nástupu:flexible, ideally June 2016
 více
Pracoviště:Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Psychiatrická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika infekčních chorob (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Chirurgická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Ortopedická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Ústav patologické fyziologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:11.05.2016
Datum nástupu:1.6.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra divadelních studií (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:13.05.2016
Datum nástupu:1.9.2016
 více
Pracoviště:Katedra divadelních studií (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:13.05.2016
Datum nástupu:1.9.2016
 více
Pracoviště:Stomatologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:13.05.2016
Datum nástupu:1.8.2016
 více
Pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:15.05.2016
Datum nástupu:1.9.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Středoevropský technologický institut
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:flexible, ideally July 2016
 více
Pracoviště:Biochemický ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:20.05.2016
Datum nástupu:1.7.2016
 více
Pracoviště:Biofyzikální ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:20.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra regionální ekonomie a správy (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:23.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra veřejné ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra občanské výchovy (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:25.05.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:25.05.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Středoevropský technologický institut
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:1.7.2016
 více
Pracoviště:Fakulta informatiky
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra matematiky (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Katedra matematiky (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Katedra podnikového hospodářství (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Centrum dalšího vzdělávání (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:10.05.2016
Datum nástupu:možný ihned nebo dle dohody
 více
Pracoviště:Správa kolejí a menz
Termín přihlášek:12.05.2016
Datum nástupu:ihned, dohodou
 více
Pracoviště:Katedra ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Seminář estetiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:1.9.2016
 více
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:03.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra právní teorie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:03.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Sekretariát (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:19.05.2016
Datum nástupu:nejpozději 01.08.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra dentální (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:03.06.2016
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra právní teorie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra dějin státu a práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra občanského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav práva a technologií (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více