Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Interní gastroenterologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:05.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika dětské anesteziologie a resuscitace (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:18.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Ústav chemie (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:04.02.2015
Datum nástupu:1.2.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav soudního lékařství (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:06.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Katedra ruského jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:08.02.2015
Datum nástupu:1. 3. 2015
 více
Pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:11.02.2015
Datum nástupu:01.04.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:11.02.2015
Datum nástupu:01.04.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav patologické fyziologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:12.02.2015
Datum nástupu:1.4.2015
 více
Pracoviště:I. chirurgická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:13.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Ústav archeologie a muzeologie (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:13.02.2015
Datum nástupu:01.03.2015
 více
RESEARCH TECHNICIAN (pouze anglicky)
Pracoviště:Výzkumná skupina Stresová signalizace a adaptace rostlin (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:15.02.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
FUNDED POST-DOC POSITION (pouze anglicky)
Pracoviště:Výzkumná skupina Stresová signalizace a adaptace rostlin (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:15.02.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Centrum pro kvalitu (Rektorát)
Termín přihlášek:04.02.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:19.02.2015
Datum nástupu:01.09.2015
 více
Pracoviště:Ústav pomocných věd historických a archivnictví (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:19.02.2015
Datum nástupu:březen 2015
 více
Pracoviště:Centrum zahraniční spolupráce
Termín přihlášek:09.02.2015
Datum nástupu:ihned, únor 2015
 více
Pracoviště:Centrum zahraniční spolupráce
Termín přihlášek:09.02.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Centrum zahraniční spolupráce
Termín přihlášek:09.02.2015
Datum nástupu:březen 2015
 více
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:26.02.2015
Datum nástupu:Dohodou
 více
Pracoviště:Katedra právní teorie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:25.02.2015
Datum nástupu:01.04.2015 (nebo dle dohody)
 více
Pracoviště:Výzkumná skupina Molekulární imunologie a mikrobiologie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:22.02.2015
Datum nástupu:autmn 2015
 více
Pracoviště:Centrum molekulární medicíny (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:28.02.2015
Datum nástupu:spring/summer 2015
 více