Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Přírodovědecká fakulta
Školitel:Vít Gloser
Termín přihlášek:05.05.2014
E-mail:VitGloser@scidotmunidotcz
 více
EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CHAIR in Chemical and Cellular Biology
Pracoviště:Středoevropský technologický institut
Termín přihlášek:April 30, 2014
Datum nástupu:negotiable
 více
The director of Central European Institute of Technology CEITEC MU opens position: Postdoc position in Biomolecular NMR at CEITEC Masaryk University, Brno
Pracoviště:Výzkumná skupina Biomolekulární NMR spektroskopie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:30.04.2014
Datum nástupu:1.10.2014
 více
Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Ústavu antropologie a ředitele Ústavu geologických věd.
Pracoviště:Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek:28.4.2014
Datum nástupu:1.7.2014
 více
Děkan Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektor/lektorka francouzského jazyka
Pracoviště:Ústav románských jazyků a literatur (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:26.4.2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Děkan Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka se specializací na italskou lingvistiku
Pracoviště:Ústav románských jazyků a literatur (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:26.4.2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Děkan Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka pro Seminář japonských studií
Pracoviště:Seminář japonských studií (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:26.4.2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Ředitel Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici vývojář / vývojářka webových řešení.
Pracoviště:Ústav výpočetní techniky
Termín přihlášek:do 30.04.2014
Datum nástupu:dle dohody
 více
Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty Ústavu klinické imunologie a alergologie a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.
Pracoviště:Ústav klinické imunologie a alergologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách
Datum nástupu:dle dohody
 více
Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty Kliniky nemocí očních a optometrie a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.
Pracoviště:Klinika nemocí očních a optometrie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách
Datum nástupu:dle dohody
 více
Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty I. dermatovenerologické kliniky a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.
Pracoviště:I. dermatovenerologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách
Datum nástupu:dle dohody
 více
Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty Neurochirurgické kliniky a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.
Pracoviště:Neurochirurgická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Katedra anglického jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:3. 5. 2014
Datum nástupu:1. 9. 2014
 více
Pracoviště:Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:3. 5. 2014
Datum nástupu:1. 10. 2014
 více
Děkan Fakulty sportovních studií MU vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa prefesora/profesorky nebo docenta/docentky pro Katedru společenských věd a managementu sportu
Pracoviště:Katedra společenských věd a managementu sportu (Fakulta sportovních studií)
Termín přihlášek:5. 5. 2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Kvestor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Manažer/manažerka transferu technologií
Pracoviště:Centrum pro transfer technologií
Termín přihlášek:31.4.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:5.5.2014
Datum nástupu:Dohodou
 více
Rektor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení pro Centrum jazykového vzdělávání MU na místo lektora/lektorky, asistenta/asistentky, popř. odborného asistenta/asistentky pro výuku češtiny pro cizince, případně v kombinaci s dalším jazykem
Pracoviště:Centrum jazykového vzdělávání
Termín přihlášek:8.5.2014
Datum nástupu:září 2014
 více
Rektor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení pro Centrum jazykového vzdělávání MU na místo lektora/lektorky, asistenta/asistentky, popř. odborného asistenta/asistentky pro výuku angličtiny, případně v kombinaci s dalším jazykem.
Pracoviště:Centrum jazykového vzdělávání
Termín přihlášek:8.5.2014
Datum nástupu:září 2014
 více
Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje výběrové řízení na místo odborného asistenta I. interní kardioangiologické kliniky se zkráceným prac. úvazkem
Pracoviště:I. interní kardioangiologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 9.5.2014
Datum nástupu:dle dohody
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru obchodního práva na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.10.2014
 více
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka na Katedru právní teorie na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra právní teorie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra dějin státu a práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.11.2014
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru mezinárodního a evropského práva na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra mezinárodního a evropského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru ústavního práva a politologie na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra ústavního práva a politologie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozice 2 x odborný asistent /odborná asistentka na Katedru finančního práva a národního hospodářství na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra finančního práva a národního hospodářství (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů MVD008Z.
Pracoviště:Ústav dovednostní výuky a inovace studia (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.07.2014
 více
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů NVD001K a MV938K.
Pracoviště:Ústav dovednostní výuky a inovace studia (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.07.2014
 více
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů MVD003K a BVD005K.
Pracoviště:Ústav dovednostní výuky a inovace studia (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.07.2014
 více
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů MVD009K a BVD007K.
Pracoviště:Ústav dovednostní výuky a inovace studia (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:09.05.2014
Datum nástupu:01.07.2014
 více
Ředitel Středoevropského technologického institutu vypisuje výběrové řízení na funkci technik/zahradník
Pracoviště:Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlin (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:30.4.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru práva životního prostředí a pozemkového práva na 0,5 pracovní úvazek, s možným rozšířením na plný úvazek, na dobu určitou.
Pracoviště:Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:14.05.2014
Datum nástupu:01.09.2014
 více
Tajemník Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici Systémový administrátor.
Pracoviště:Centrum informačních technologií (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:7.5.2014
Datum nástupu:květen 2014
 více
Děkan Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na kognitivní religionistiku a sociologii náboženství.
Pracoviště:Ústav religionistiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:17.5.2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Institut biostatistiky a analýz MU přijme : Programátora - vývojáře
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:18.5.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Kvestor Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici Administrátor/ka projektu OP VK.
Pracoviště:Odbor vnějších vztahů a marketingu (Rektorát)
Termín přihlášek:10.5.2014
Datum nástupu:červenec 2014
 více
Děkan Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na kognitivní religionistiku a dějiny religionistiky.
Pracoviště:Ústav religionistiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:17.5.2014
Datum nástupu:1.9.2014
 více
Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Ústavu lékařské etiky a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.
Pracoviště:Ústav lékařské etiky (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách
Datum nástupu:dle dohody
 více
Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Fyziologického ústavu a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.
Pracoviště:Fyziologický ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách
Datum nástupu:od 1.9.2014
 více
Pracoviště:Děkanát (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:5. 5. 2014
Datum nástupu:1. 6. 2014
 více
Centrum informačních technologií Správy univerzitního kampusu Bohunice hledá nového kolegu/kolegyni pro rozšíření svého kolektivu na pozici Správce ICT - Linux administrátor.
Pracoviště:Centrum informačních technologií (Správa Univerzitního kampusu Bohunice)
Termín přihlášek:15.5.2014
Datum nástupu:dohodou
 více
Děkan PřF MU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Geografického ústavu se zaměřením na problematiku geografie města, výzkumu sídelních systémů a jejich funkční organizace, prostorového plánování a příbuzných témat.
Pracoviště:Geografický ústav (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:23.05.2014
Datum nástupu:01.01.2015 nebo dle dohody
 více
Děkan PřF MU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Geografického ústavu se zaměřením na problematiku politické geografie, rozvojových studií, geografického myšlení, globalizace a příbuzných témat v rámci humánní geografie.
Pracoviště:Geografický ústav (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:23.05.2014
Datum nástupu:01.01.2015 nebo dle dohody
 více
Děkan Přírodovědecké fakulty MU vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Geografického ústavu se zaměřením na problematiku meteorologie a klimatologie, polární ekologie, glaciologie a příbuzných témat v rámci fyzické geografie.
Pracoviště:Geografický ústav (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:23.05.2014
Datum nástupu:01.07.2014
 více
Kvestor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na funkci údržbář Správy Univerzitního kampusu Bohunice
Pracoviště:Správa budov (Správa Univerzitního kampusu Bohunice)
Termín přihlášek:2.5.2014
Datum nástupu:dohodou
 více