Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Katedra počítačových systémů a komunikací (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:25.01.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Katedra teorie programování (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:25.01.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Katedra informačních technologií (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:25.01.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Centrum molekulární medicíny (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:spring/summer 2015
 více
PhD students (2 positions) (pouze anglicky)
Pracoviště:Výzkumná skupina Kontrola kvality RNA (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústředí fakulty (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:01.03.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Výzkumná skupina Biomolekulární NMR spektroskopie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Výzkumná skupina Strukturní virologie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Výzkumná skupina Strukturní virologie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Kancelář České konference rektorů (Rektorát)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:26.01.2015
Datum nástupu:Dohodou
 více
Pracoviště:Institut biostatistiky a analýz
Termín přihlášek:26.01.2015
Datum nástupu:Dohodou
 více
Pracoviště:Interní gastroenterologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:05.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika dětské anesteziologie a resuscitace (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:18.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Odborný pracovník (pouze anglicky)
Pracoviště:Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:31.01.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Ústav chemie (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:04.02.2015
Datum nástupu:1.2.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav soudního lékařství (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:06.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Sekretariát (Rektorát)
Termín přihlášek:25.01.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra ruského jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:08.02.2015
Datum nástupu:1. 3. 2015
 více
Pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:11.02.2015
Datum nástupu:01.04.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:11.02.2015
Datum nástupu:01.04.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav patologické fyziologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:12.02.2015
Datum nástupu:1.4.2015
 více
Pracoviště:I. chirurgická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:13.02.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Ústav archeologie a muzeologie (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:13.02.2015
Datum nástupu:01.03.2015
 více
RESEARCH TECHNICIAN (pouze anglicky)
Pracoviště:Výzkumná skupina Stresová signalizace a adaptace rostlin (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:15.02.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
FUNDED POST-DOC POSITION (pouze anglicky)
Pracoviště:Výzkumná skupina Stresová signalizace a adaptace rostlin (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:15.02.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Centrum pro kvalitu (Rektorát)
Termín přihlášek:04.02.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:19.02.2015
Datum nástupu:01.09.2015
 více
Pracoviště:Ústav pomocných věd historických a archivnictví (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:19.02.2015
Datum nástupu:březen 2015
 více