Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Ústav slavistiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:1.9.2015
 více
Pracoviště:Ústav slavistiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:1.9.2015
 více
Pracoviště:Ústav slavistiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:1.9.2015
 více
Pracoviště:Ústav slavistiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:1.9.2015
 více
Pracoviště:Katedra počítačové grafiky a designu (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:29.05.2015
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Katedra informačních technologií (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Katedra počítačových systémů a komunikací (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Katedra počítačových systémů a komunikací (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Katedra počítačové grafiky a designu (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:By mutual agreeement
 více
Pracoviště:Katedra teorie programování (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek:15.06.2015
Datum nástupu:09/2015
 více
Pracoviště:Katedra občanského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:01.09.2015
 více
Pracoviště:Psychologický ústav (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:29.05.2015
Datum nástupu:1.9.2015
 více
Pracoviště:Psychologický ústav (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:29.05.2015
Datum nástupu:1.9.2015
 více
Pracoviště:Centrum jazykového vzdělávání
Termín přihlášek:04.06.2015
Datum nástupu:září 2015
 více
Pracoviště:Mikrobiologický ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika traumatologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Výzkumná skupina Struktura a dynamika proteinů (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:31.05.2015
Datum nástupu:negotiable
 více
Pracoviště:Centrum zahraniční spolupráce
Termín přihlášek:24.05.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Centrum zahraniční spolupráce
Termín přihlášek:24.05.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra trestního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:11.06.2015
Datum nástupu:1. 9. 2015 (nebo dle dohody)
 více
Pracoviště:Odbor rozvoje projektů a zahraničních vztahů (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:30.05.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Anatomický ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:12.06.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Výzkumná skupina Molekulární onkologie II - solidní nádory (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedry (Fakulta sportovních studií)
Termín přihlášek:13.06.2015
Datum nástupu:červenec 2015
 více
Pracoviště:Centrum univerzitního sportu (Fakulta sportovních studií)
Termín přihlášek:13.06.2015
Datum nástupu:červenec 2015
 více
Pracoviště:Institut výzkumu školního vzdělávání (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:15.06.2015
Datum nástupu:1. 7. 2015
 více
Pracoviště:Institut výzkumu školního vzdělávání (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:15.06.2015
Datum nástupu:1.7.2015
 více
Pracoviště:Oddělení znakového tlumočnictví (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky)
Termín přihlášek:08.06.2015
Datum nástupu:1.7.2015
 více
Pracoviště:Katedra finančního práva a národního hospodářství (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:18.06.2015
Datum nástupu:01.09.2015
 více
Pracoviště:I. interní kardioangiologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:19.06.2015
Datum nástupu:1.7.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:I. interní kardioangiologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:19.06.2015
Datum nástupu:1.7.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Centrum projektové podpory (Rektorát)
Termín přihlášek:03.06.2015
Datum nástupu:ihned
 více
Pracoviště:Právnická fakulta
Termín přihlášek:15.06.2015
Datum nástupu:01.08.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Chirurgická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:19.06.2015
Datum nástupu:01.07.2015 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Odbor pro personální řízení (Rektorát)
Termín přihlášek:21.06.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Kancelář kvestora (Rektorát)
Termín přihlášek:21.06.2015
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra českého jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:22.06.2015
Datum nástupu:1. 9. 2015
 více