Výběrová řízení a volná místa

Pracoviště:Výzkumná skupina Strukturní virologie (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:30.06.2016
Datum nástupu:flexible, ideally June 2016
 více
Pracoviště:Stomatologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:17.06.2016
Datum nástupu:1.8.2016
 více
Pracoviště:Středoevropský technologický institut
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:flexible, ideally July 2016
 více
Pracoviště:Katedra veřejné ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Fakulta informatiky
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra matematiky (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Katedra matematiky (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Katedra podnikového hospodářství (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Seminář estetiky (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:1.9.2016
 více
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:03.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra právní teorie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:03.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra dentální (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:03.06.2016
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra právní teorie (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra dějin státu a práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra občanského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra obchodního práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav práva a technologií (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:04.06.2016
Datum nástupu:od 01.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra německého jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:08.06.2016
Datum nástupu:1. 9. 2016
 více
Pracoviště:Rektorát
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Ústřední knihovna (Fakulta sociálních studií)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:01.08.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav české literatury a knihovnictví (Filozofická fakulta)
Termín přihlášek:07.06.2016
Datum nástupu:1.9.2016
 více
Pracoviště:Stomatologická klinika (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:08.06.2016
Datum nástupu:1.7.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra občanského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:10.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra finančního práva a národního hospodářství (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:10.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra občanského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:10.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra veřejné ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:12.06.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra práva (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:12.06.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Katedra mezinárodního a evropského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:11.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:11.06.2016
Datum nástupu:od 1.10.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Ústav pro otázky soudnictví (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:12.06.2016
Datum nástupu:od 01.09.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Oddělení pro strategii a mezinárodní marketing (Centrum zahraniční spolupráce)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:srpen 2016
 více
Pracoviště:Technicko-provozní oddělení (Pedagogická fakulta)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:25.07.2016
 více
Pracoviště:Oddělení pro strategii a mezinárodní marketing (Centrum zahraniční spolupráce)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:10.6.2016
 více
Pracoviště:Oddělení pro mobilitu (Centrum zahraniční spolupráce)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:1.7.2016
 více
LAB MANAGER (pouze anglicky)
Pracoviště:Výzkumná skupina Interakce hormonálních drah ve vývoji rostlin (Středoevropský technologický institut)
Termín přihlášek:05.06.2016
Datum nástupu:mid-June 2016
 více
Pracoviště:Katedra mezinárodního a evropského práva (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:12.06.2016
Datum nástupu:od 01.07.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Katedra aplikované matematiky a informatiky (Ekonomicko-správní fakulta)
Termín přihlášek:16.06.2016
Datum nástupu:01.09.2016
 více
Pracoviště:Odbor veřejných zakázek (Rektorát)
Termín přihlášek:10.06.2016
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Klinika dětské onkologie (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:17.06.2016
Datum nástupu:1.7.2016 nebo dohodou
 více
Pracoviště:Středoevropský technologický institut
Termín přihlášek:30.05.2016
Datum nástupu:dle domluvy
 více
Pracoviště:Oddělení pro strategii a mezinárodní marketing (Centrum zahraniční spolupráce)
Termín přihlášek:31.05.2016
Datum nástupu:srpen 2016
 více
Pracoviště:Správa kolejí a menz
Termín přihlášek:15.06.2016
Datum nástupu:ihned, dohodou
 více
Pracoviště:Klinika nukleární medicíny (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:17.06.2016
Datum nástupu:1.9.2016 nebo dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika nukleární medicíny (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:17.06.2016
Datum nástupu:1.9.2016 nebo dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika nukleární medicíny (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:17.06.2016
Datum nástupu:1.9.2016 nebo dle dohody
 více
Pracoviště:Klinika nukleární medicíny (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:17.06.2016
Datum nástupu:1.9.2016 nebo dle dohody
 více
Pracoviště:Správa kolejí a menz
Termín přihlášek:20.06.2016
Datum nástupu:ihned, dohodou
 více
Pracoviště:Správa kolejí a menz
Termín přihlášek:20.06.2016
Datum nástupu:dohodou
 více
Pracoviště:Katedra počítačových systémů a komunikací (Fakulta informatiky)
Termín přihlášek:15.09.2016
Datum nástupu:By mutual agreement
 více
Pracoviště:Ústav fyzikální elektroniky (Přírodovědecká fakulta)
Termín přihlášek:27.05.2016
Datum nástupu:1.7.2016
 více
Pracoviště:I. patologicko-anatomický ústav (Lékařská fakulta)
Termín přihlášek:24.06.2016
Datum nástupu:dle dohody
 více
Pracoviště:Děkanát (Právnická fakulta)
Termín přihlášek:10.06.2016
Datum nástupu:možný ihned nebo dle dohody
 více