Výstavby a rekonstrukce

Výzkumná centra v Univerzitním kampusu Bohunice

Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích se stále rozrůstá, především díky finanční podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie. Masarykova univerzita tak může rozvíjet kvalitní podmínky pro špičkový rozvoj vědních oborů v areálu, který propojuje s výukou budoucích vědců.

Univerzitní kampus BohuniceUniverzitní kampus Bohunice
Další projekty, postavené v rámci rozvoje kampusu na ploše bezmála 28 000 m2, mají hodnotu 2,3 miliardy Kč.

Univerzitní kampus BohuniceUniverzitní kampus Bohunice
S dokončenými projekty se areál kampusu rozkládá na ploše o velikosti 70 000 m2.
CEITEC

Středoevropský technologický institut vznikl ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Slavnostně otevřen byl v září 2014. CEITEC slouží jako významné centrum vědy a vzdělanosti. S rozpočtem ve výši 5,2 mld. korun, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, je jednou z největších investic v oblasti výzkumu a vývoje ve střední Evropě.

Instalované špičkové technologie umožňují synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, od jednotlivých atomů, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Sdílené laboratoře poskytují prostor úzce specializovanému výzkumu a především úzkou mezioborovou spolupráci, což stimuluje vědecké bádání a vede k dříve těžko dosažitelným výsledkům.

CEITECCEITEC
CEITEC nabízí špičkové zázemí pro 600 vědců.

CEITECCEITEC
Sdílené laboratoře nabízejí kvalitní zázemí výzkum i pro pokročilou výuku.

CESEB

Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie vzniklo kvůli potřebě nové kvalitní a moderní infrastruktury pro dva ústavy Přírodovědecké fakulty MU: Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie. Díky tomuto projektu fungují v kampusu čtyři nové pavilony, v nichž vedle sebe probíhá výuka i vědecko-výzkumná činnost těchto ústavů. Projekt CESEB je také přínosem pro všechny obory programu Biologie díky rozšíření kapacity prostor pro praktickou výuku. Zároveň došlo ke sloučení pracovišť dvou ústavů, což přispívá ke zkvalitnění výuky i práce zaměstnanců a studentů univerzity.

CESEBCESEB
Z Loschmidtových laboratoří vzešla také první biotechnologická spin-off firma Masarykovy univerzity Enantis a softwarová společnost CaverSoft.

CESEBCESEB
Genetické vlastnosti huseníčku rolního a pícnin zkoumají v komplexu CESEB vědci Oddělení genetiky a molekulární biologie.

CETOCOEN

Centrum pro výzkum toxických látek zaštiťuje vývoj chemických a toxických nástrojů sledování kvality prostředí. Jedná se o jedinečné propojení vědecko-výzkumné činnosti s firemní sférou v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. CETOCOEN slouží spojení základního výzkumu a praxe, díky čemuž umí reagovat na potřeby akademické sféry, státní správy, průmyslu, zdravotnictví i veřejnosti. Všechny tyto oblasti totiž významným způsobem zasahují do ochrany přírodních zdrojů, udržitelného rozvoje a lidského zdraví.

CETOCOENCETOCOEN

Nová městská zóna se v Brně rozrůstá díky univerzitnímu kampusu

Univerzitní areál spolu s obchodními a stravovacími prostory tvoří základ nově vznikající brněnské městské čtvrti, která se stále rozrůstá. V kampusu fungují dvě akademické menzy Academic restaurant a Academic Canteen. V oblasti širšího prostoru kampusu se nyní staví rezidenční bydlení pro studenty, zaměstnance a další zájemce. Pod názvem Campus Residential Area zde nabízí Masarykova univerzita moderní bydlení v samostatných bytech, které využívají zvláště zahraniční studenti od akademického roku 2012/13. Vlastním životem už několik let žije v těsném sousedství kampusu obchodní centrum Campus Square.

Více: odkaz do nového oknawww.skm.muni.cz/cra

Dokončené projekty

Univerzita v roce 2014

Další tři nová vědecká a výuková centra začaly sloužit vědcům a studentům Masarykovy univerzity se začátkem akademického roku 2014/2015.

V září 2014 se na pedagogické fakultě otevřeloodkaz do nového oknaCentrum výzkumných institutů a doktorských studií (Cvidos) a zpřístupnil se také nový areál autentizovaný odkaz do nového oknaCentra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (Cerit) fakulty informatiky.

CVIDOS

V rámci projektu Cvidos s rozpočtem kolem 140 milionů korun univerzita ze stejného operačního programu postavila a vybavila novou pětipatrovou budovu s knihovnou a zázemím pro výuku i práci vědeckých týmů v areálu pedagogické fakulty v ulici Poříčí.

CVIDOSCVIDOS
Foto: Ludmila Korešová. Nová knihovna na pedagogické fakultě už je připravená na studenty.

CVIDOSCVIDOS
Foto: Aleš Ležatka
CERIT

Nové prostory pro výuku a výzkum slouží fakultě informatiky a ústavu výpočetní techniky v Botanické ulici. Součástí Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT je také vědecko-technický park, který podporuje mnohem těsnější spolupráci informatiky s průmyslem. V rámci tohoto rozvoje byla za 250 milionů postavena a vybavena nová čelní pětipatrová budova s posluchárnami, učebnami, laboratořemi, knihovnou a moderním datovým centrem.

CERITCERIT
Foto: Aleš Ležatka Přebudovaný hlavní vstup do fakulty informatiky.

Na tyto prostory bezprostředně navazuje vědecko-technický park specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií, pro který byla z Operačního programu Podnikání a inovace postavena nová sedmipatrová budova za přibližně 110 milionů korun.

CARLA

Třetí z center patří k filozofické fakultě na ulici Arna Nováka a celkové náklady projektu dosáhly 362 milionů. Pod názvem Carla (odkaz do nového oknaCentrum podpory humanitních věd filozofické fakulty) univerzita rekonstruovala a dostavěla části areálu a vytvořila odborné a databázové zázemí pro výzkumné a projektové týmy. Díky projektu také univerzita rozšířila kapacitu moderní knihovny uvnitř areálu. Centrum bude slavnostně otevřeno na jaře 2015.

CARLACARLA
Vizualizace rekonstruovaného komplexu filozofické fakulty v rámci projektu CARLA.

Rekonstrukce

Mezi úspěšně dokončené rekonstrukce v roce 2014 se také řadí knihovna na ekonomicko-správní fakultě a celouniverzitní aula na právnické fakultě.

Celouniverzitní aula na právnické fakultěCelouniverzitní aula na právnické fakultě