Přehled sídelních budov MU

Masarykova univerzita
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií
Rektorát
Ústav výpočetní techniky
Středoevropský technologický institut
Archiv Masarykovy univerzity
Centrum jazykového vzdělávání
Centrum zahraniční spolupráce
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Centrum pro transfer technologií
Institut biostatistiky a analýz
Mendelovo muzeum
Správa kolejí a menz
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
Nakladatelství
Centrální řídící struktura projektu CEITEC
Univerzitní centrum Telč
Správa Univerzitního kampusu Bohunice