Veřejné zakázky

 

Nákup odborné literatury pro projekty OP VK PřF MU

Předmět: Nákup odborné literatury
Druh: Dodávky
Kategorie: Tištěné knihy, brožury a letáky
Hodnota: 164 047,00 CZK
Kritérium: Nabídková cena s DPH v Kč - 100 %
Čas vyhlášení: 25.4.2012 0:00:00
Podání nabídek: 7.5.2012 10:00:00
Plnění od: 9.5.2012
Plnění do: 9.8.2012
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Místo plnění: PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Uložení dokumentace: PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Odpovědná osoba: Ing. Hana Krásenská