Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51412682
Pedagogičtí pracovníci:2244899
Profesoři:26549
Docenti:450121
Odborní asistenti:1004451
Asistenti:269151
Lektoři:16899
Vědeckovýzkumní pracovníci:8828
Odborní a techničtí pracovníci:1550727
Ostatní zaměstnanci:13581053
Celkový počet externích pracovníků:20091075
Celkový počet vyučujících:44021966
zaměstnanců:2281928
studentů:595322
externistů:1526716
Celkový počet studentů:3615622192
bakalářské studijní programy:1759810929
z toho v kombinované formě:36542324
magisterské studijní programy:68043945
z toho v kombinované formě:245211
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:86075646
z toho v kombinované formě:18931412
doktorské studijní programy:31471672
z toho v kombinované formě:1135566

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.8.2015