Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51312679
Pedagogičtí pracovníci:2237893
Profesoři:26549
Docenti:450121
Odborní asistenti:999446
Asistenti:268151
Lektoři:169100
Vědeckovýzkumní pracovníci:8626
Odborní a techničtí pracovníci:1546728
Ostatní zaměstnanci:13601055
Celkový počet externích pracovníků:19381035
Celkový počet vyučujících:43941959
zaměstnanců:2275924
studentů:596325
externistů:1523710
Celkový počet studentů:3488021302
bakalářské studijní programy:1748210855
z toho v kombinované formě:35782280
magisterské studijní programy:67973931
z toho v kombinované formě:232198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:74774852
z toho v kombinované formě:14521084
doktorské studijní programy:31241664
z toho v kombinované formě:1135569

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.8.2015