Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52722801
Pedagogičtí pracovníci:2237905
Profesoři:26947
Docenti:437114
Odborní asistenti:963441
Asistenti:295171
Lektoři:189110
Vědeckovýzkumní pracovníci:8422
Odborní a techničtí pracovníci:1611776
Ostatní zaměstnanci:14601124
Celkový počet externích pracovníků:26211399
Celkový počet vyučujících:42921924
zaměstnanců:2295943
studentů:559319
externistů:1438662
Celkový počet studentů:3903524031
bakalářské studijní programy:1968812202
z toho v kombinované formě:45042854
magisterské studijní programy:72974276
z toho v kombinované formě:298261
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:87965825
z toho v kombinované formě:18301331
doktorské studijní programy:32541728
z toho v kombinované formě:1238608

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.9.2014