Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51582709
Pedagogičtí pracovníci:2267911
Profesoři:26250
Docenti:457119
Odborní asistenti:1030459
Asistenti:271161
Lektoři:16395
Vědeckovýzkumní pracovníci:8427
Odborní a techničtí pracovníci:1569745
Ostatní zaměstnanci:13551055
Celkový počet externích pracovníků:27231348
Celkový počet vyučujících:43771974
zaměstnanců:2282949
studentů:535292
externistů:1560733
Celkový počet studentů:3040918921
bakalářské studijní programy:136628716
z toho v kombinované formě:26761723
magisterské studijní programy:60353545
z toho v kombinované formě:183157
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:76945049
z toho v kombinované formě:17661308
doktorské studijní programy:30181611
z toho v kombinované formě:1217604

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 6.5.2016