Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51022675
Pedagogičtí pracovníci:2261909
Profesoři:26148
Docenti:452118
Odborní asistenti:1035466
Asistenti:267155
Lektoři:16394
Vědeckovýzkumní pracovníci:8328
Odborní a techničtí pracovníci:1523714
Ostatní zaměstnanci:13421050
Celkový počet externích pracovníků:1288600
Celkový počet vyučujících:46372129
zaměstnanců:2310942
studentů:703383
externistů:1624804
Celkový počet studentů:3385820719
bakalářské studijní programy:161149981
z toho v kombinované formě:33292087
magisterské studijní programy:63563706
z toho v kombinované formě:232200
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:82275339
z toho v kombinované formě:19691430
doktorské studijní programy:31611693
z toho v kombinované formě:1331671

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 11.2.2016