Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51762717
Pedagogičtí pracovníci:2260908
Profesoři:26250
Docenti:462119
Odborní asistenti:1044467
Asistenti:252153
Lektoři:15892
Vědeckovýzkumní pracovníci:8227
Odborní a techničtí pracovníci:1589747
Ostatní zaměstnanci:13581063
Celkový počet externích pracovníků:28101388
Celkový počet vyučujících:45302079
zaměstnanců:2305935
studentů:605347
externistů:1620797
Celkový počet studentů:3519321709
bakalářské studijní programy:1675110395
z toho v kombinované formě:32802094
magisterské studijní programy:63583712
z toho v kombinované formě:231199
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:87795832
z toho v kombinované formě:22991719
doktorské studijní programy:33051770
z toho v kombinované formě:1335668

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.9.2016