Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53032818
Pedagogičtí pracovníci:2240910
Profesoři:26847
Docenti:437114
Odborní asistenti:971444
Asistenti:293171
Lektoři:188111
Vědeckovýzkumní pracovníci:8323
Odborní a techničtí pracovníci:1619778
Ostatní zaměstnanci:14681127
Celkový počet externích pracovníků:36951936
Celkový počet vyučujících:43441981
zaměstnanců:2347960
studentů:547321
externistů:1450700
Celkový počet studentů:3859323775
bakalářské studijní programy:1897511750
z toho v kombinované formě:42202695
magisterské studijní programy:70204145
z toho v kombinované formě:291253
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:92036078
z toho v kombinované formě:21911581
doktorské studijní programy:33951802
z toho v kombinované formě:1456729

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.10.2014