Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52642769
Pedagogičtí pracovníci:2240901
Profesoři:26648
Docenti:443119
Odborní asistenti:976440
Asistenti:294167
Lektoři:176104
Vědeckovýzkumní pracovníci:8523
Odborní a techničtí pracovníci:1591756
Ostatní zaměstnanci:14221099
Celkový počet externích pracovníků:31581589
Celkový počet vyučujících:42701918
zaměstnanců:2315951
studentů:515296
externistů:1440671
Celkový počet studentů:3287320593
bakalářské studijní programy:151449649
z toho v kombinované formě:31352081
magisterské studijní programy:64593845
z toho v kombinované formě:217185
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:81485430
z toho v kombinované formě:18281367
doktorské studijní programy:31221669
z toho v kombinované formě:1232621

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.4.2015