Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52382773
Pedagogičtí pracovníci:2218900
Profesoři:26847
Docenti:436115
Odborní asistenti:973445
Asistenti:281165
Lektoři:180106
Vědeckovýzkumní pracovníci:8022
Odborní a techničtí pracovníci:1576751
Ostatní zaměstnanci:14361107
Celkový počet externích pracovníků:1316596
Celkový počet vyučujících:45102039
zaměstnanců:2328947
studentů:683370
externistů:1499722
Celkový počet studentů:3693722886
bakalářské studijní programy:1791111174
z toho v kombinované formě:38162476
magisterské studijní programy:68404052
z toho v kombinované formě:269232
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:89745942
z toho v kombinované formě:20451491
doktorské studijní programy:32121718
z toho v kombinované formě:1307660

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.1.2015