Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52482772
Pedagogičtí pracovníci:2205880
Profesoři:27047
Docenti:430109
Odborní asistenti:944431
Asistenti:286160
Lektoři:190112
Vědeckovýzkumní pracovníci:8521
Odborní a techničtí pracovníci:1618762
Ostatní zaměstnanci:14901138
Celkový počet externích pracovníků:33671753
Celkový počet vyučujících:41671854
zaměstnanců:2312943
studentů:502299
externistů:1353612
Celkový počet studentů:3548722239
bakalářské studijní programy:1696910733
z toho v kombinované formě:38332461
magisterské studijní programy:68024036
z toho v kombinované formě:227198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:84545719
z toho v kombinované formě:18801400
doktorské studijní programy:32621751
z toho v kombinované formě:1350669

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.4.2014