Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51392688
Pedagogičtí pracovníci:2242896
Profesoři:26749
Docenti:447121
Odborní asistenti:999448
Asistenti:273153
Lektoři:171101
Vědeckovýzkumní pracovníci:8524
Odborní a techničtí pracovníci:1542725
Ostatní zaměstnanci:13671063
Celkový počet externích pracovníků:19471030
Celkový počet vyučujících:43921960
zaměstnanců:2283931
studentů:596322
externistů:1513707
Celkový počet studentů:2859317129
bakalářské studijní programy:133398103
z toho v kombinované formě:29091853
magisterské studijní programy:61683520
z toho v kombinované formě:189161
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:60743901
z toho v kombinované formě:1307970
doktorské studijní programy:30121605
z toho v kombinované formě:1143572

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 7.7.2015