Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52892789
Pedagogičtí pracovníci:2251906
Profesoři:26648
Docenti:445121
Odborní asistenti:983443
Asistenti:294165
Lektoři:177105
Vědeckovýzkumní pracovníci:8624
Odborní a techničtí pracovníci:1602766
Ostatní zaměstnanci:14231105
Celkový počet externích pracovníků:30841534
Celkový počet vyučujících:42931930
zaměstnanců:2329955
studentů:524305
externistů:1440670
Celkový počet studentů:3229920248
bakalářské studijní programy:147339419
z toho v kombinované formě:29831994
magisterské studijní programy:63983798
z toho v kombinované formě:215184
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:80875386
z toho v kombinované formě:17901340
doktorské studijní programy:30811645
z toho v kombinované formě:1203602

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.5.2015