Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52322770
Pedagogičtí pracovníci:2204885
Profesoři:27147
Docenti:439115
Odborní asistenti:943429
Asistenti:285163
Lektoři:189110
Vědeckovýzkumní pracovníci:7721
Odborní a techničtí pracovníci:1608768
Ostatní zaměstnanci:14651122
Celkový počet externích pracovníků:27281474
Celkový počet vyučujících:42771910
zaměstnanců:2307946
studentů:549309
externistů:1421655
Celkový počet studentů:3720822759
bakalářské studijní programy:1898811722
z toho v kombinované formě:41092583
magisterské studijní programy:71604181
z toho v kombinované formě:246213
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:78605154
z toho v kombinované formě:14621067
doktorské studijní programy:32001702
z toho v kombinované formě:1205594

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.7.2014