Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51502691
Pedagogičtí pracovníci:2254902
Profesoři:26451
Docenti:458120
Odborní asistenti:1027454
Asistenti:262157
Lektoři:16193
Vědeckovýzkumní pracovníci:8227
Odborní a techničtí pracovníci:1573740
Ostatní zaměstnanci:13561053
Celkový počet externích pracovníků:27051359
Celkový počet vyučujících:44061987
zaměstnanců:2279942
studentů:535294
externistů:1592751
Celkový počet studentů:2746816379
bakalářské studijní programy:122927466
z toho v kombinované formě:24791547
magisterské studijní programy:58483319
z toho v kombinované formě:168142
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:63804017
z toho v kombinované formě:14221047
doktorské studijní programy:29481577
z toho v kombinované formě:1161580

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.6.2016