Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51602711
Pedagogičtí pracovníci:2258911
Profesoři:26149
Docenti:454122
Odborní asistenti:1028459
Asistenti:264154
Lektoři:167101
Vědeckovýzkumní pracovníci:8426
Odborní a techničtí pracovníci:1581749
Ostatní zaměstnanci:13531054
Celkový počet externích pracovníků:34131739
Celkový počet vyučujících:44992068
zaměstnanců:2326948
studentů:584339
externistů:1589781
Celkový počet studentů:3521821668
bakalářské studijní programy:1688810489
z toho v kombinované formě:35132222
magisterské studijní programy:65123807
z toho v kombinované formě:243209
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:85925633
z toho v kombinované formě:21071527
doktorské studijní programy:32261739
z toho v kombinované formě:1364696

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.12.2015