Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52992814
Pedagogičtí pracovníci:2236906
Profesoři:26847
Docenti:437114
Odborní asistenti:967440
Asistenti:293171
Lektoři:188111
Vědeckovýzkumní pracovníci:8323
Odborní a techničtí pracovníci:1619777
Ostatní zaměstnanci:14701129
Celkový počet externích pracovníků:40082103
Celkový počet vyučujících:43271973
zaměstnanců:2343956
studentů:530312
externistů:1454705
Celkový počet studentů:3840223677
bakalářské studijní programy:1885811698
z toho v kombinované formě:41802680
magisterské studijní programy:70074136
z toho v kombinované formě:288250
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:91616051
z toho v kombinované formě:21741572
doktorské studijní programy:33761792
z toho v kombinované formě:1440722

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.10.2014