Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51672708
Pedagogičtí pracovníci:2255906
Profesoři:26150
Docenti:461119
Odborní asistenti:1044465
Asistenti:248151
Lektoři:15892
Vědeckovýzkumní pracovníci:8329
Odborní a techničtí pracovníci:1586741
Ostatní zaměstnanci:13581062
Celkový počet externích pracovníků:32621653
Celkový počet vyučujících:45242070
zaměstnanců:2311935
studentů:586332
externistů:1627803
Celkový počet studentů:3458721350
bakalářské studijní programy:1643110210
z toho v kombinované formě:31942042
magisterské studijní programy:63033681
z toho v kombinované formě:226195
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:86165727
z toho v kombinované formě:22481678
doktorské studijní programy:32371732
z toho v kombinované formě:1402713

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.10.2016