Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53042808
Pedagogičtí pracovníci:2228901
Profesoři:26947
Docenti:439116
Odborní asistenti:971441
Asistenti:282166
Lektoři:188110
Vědeckovýzkumní pracovníci:7921
Odborní a techničtí pracovníci:1632775
Ostatní zaměstnanci:14711128
Celkový počet externích pracovníků:37051971
Celkový počet vyučujících:43711992
zaměstnanců:2347950
studentů:546324
externistů:1478718
Celkový počet studentů:3699222904
bakalářské studijní programy:1797011211
z toho v kombinované formě:38352487
magisterské studijní programy:68764072
z toho v kombinované formě:275238
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:88985881
z toho v kombinované formě:20581491
doktorské studijní programy:32481740
z toho v kombinované formě:1338680

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.12.2014