Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53012820
Pedagogičtí pracovníci:2248915
Profesoři:27047
Docenti:437114
Odborní asistenti:966443
Asistenti:300176
Lektoři:189111
Vědeckovýzkumní pracovníci:8624
Odborní a techničtí pracovníci:1613774
Ostatní zaměstnanci:14731132
Celkový počet externích pracovníků:30431556
Celkový počet vyučujících:43161959
zaměstnanců:2340955
studentů:571332
externistů:1405672
Celkový počet studentů:3949924303
bakalářské studijní programy:1943812019
z toho v kombinované formě:43532767
magisterské studijní programy:71284200
z toho v kombinované formě:296258
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:94116201
z toho v kombinované formě:22491624
doktorské studijní programy:35221883
z toho v kombinované formě:1414694

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.9.2014