Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51582709
Pedagogičtí pracovníci:2265909
Profesoři:26250
Docenti:458120
Odborní asistenti:1027454
Asistenti:271162
Lektoři:16496
Vědeckovýzkumní pracovníci:8327
Odborní a techničtí pracovníci:1570745
Ostatní zaměstnanci:13571058
Celkový počet externích pracovníků:26561320
Celkový počet vyučujících:43921983
zaměstnanců:2287951
studentů:540296
externistů:1565736
Celkový počet studentů:3007418595
bakalářské studijní programy:135098543
z toho v kombinované formě:25721636
magisterské studijní programy:59403477
z toho v kombinované formě:188160
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:76414979
z toho v kombinované formě:17261283
doktorské studijní programy:29841596
z toho v kombinované formě:1189592

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.5.2016