Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52972812
Pedagogičtí pracovníci:2237907
Profesoři:26847
Docenti:437114
Odborní asistenti:968441
Asistenti:293171
Lektoři:188111
Vědeckovýzkumní pracovníci:8323
Odborní a techničtí pracovníci:1618776
Ostatní zaměstnanci:14661126
Celkový počet externích pracovníků:38342017
Celkový počet vyučujících:43381979
zaměstnanců:2344957
studentů:540318
externistů:1454704
Celkový počet studentů:3849523720
bakalářské studijní programy:1892711726
z toho v kombinované formě:42032688
magisterské studijní programy:70134141
z toho v kombinované formě:290252
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:91736058
z toho v kombinované formě:21821575
doktorské studijní programy:33821795
z toho v kombinované formě:1446725

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.10.2014