Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52442780
Pedagogičtí pracovníci:2203885
Profesoři:27147
Docenti:440115
Odborní asistenti:946432
Asistenti:283162
Lektoři:187109
Vědeckovýzkumní pracovníci:7620
Odborní a techničtí pracovníci:1616776
Ostatní zaměstnanci:14681124
Celkový počet externích pracovníků:27151445
Celkový počet vyučujících:42871920
zaměstnanců:2308947
studentů:552316
externistů:1427657
Celkový počet studentů:3833723551
bakalářské studijní programy:1946312058
z toho v kombinované formě:43592760
magisterské studijní programy:71674202
z toho v kombinované formě:294259
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:84785579
z toho v kombinované formě:15701123
doktorské studijní programy:32291712
z toho v kombinované formě:1208592

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.8.2014