Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52562768
Pedagogičtí pracovníci:2224895
Profesoři:26648
Docenti:437117
Odborní asistenti:966436
Asistenti:295168
Lektoři:177105
Vědeckovýzkumní pracovníci:8321
Odborní a techničtí pracovníci:1590757
Ostatní zaměstnanci:14411105
Celkový počet externích pracovníků:23401112
Celkový počet vyučujících:42621918
zaměstnanců:2302948
studentů:529302
externistů:1431668
Celkový počet studentů:3456021474
bakalářské studijní programy:1629510230
z toho v kombinované formě:35052288
magisterské studijní programy:66103924
z toho v kombinované formě:247211
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:84515602
z toho v kombinované formě:19601457
doktorské studijní programy:32041718
z toho v kombinované formě:1292657

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 6.3.2015