Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52652773
Pedagogičtí pracovníci:2229899
Profesoři:26648
Docenti:437117
Odborní asistenti:970439
Asistenti:292166
Lektoři:178106
Vědeckovýzkumní pracovníci:8623
Odborní a techničtí pracovníci:1594758
Ostatní zaměstnanci:14391104
Celkový počet externích pracovníků:29571489
Celkový počet vyučujících:42721922
zaměstnanců:2316955
studentů:522297
externistů:1434670
Celkový počet studentů:3414721247
bakalářské studijní programy:1607410112
z toho v kombinované formě:34462250
magisterské studijní programy:65663902
z toho v kombinované formě:247211
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:83445540
z toho v kombinované formě:19271435
doktorské studijní programy:31631693
z toho v kombinované formě:1263640

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.3.2015