Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52522777
Pedagogičtí pracovníci:2204879
Profesoři:27047
Docenti:430109
Odborní asistenti:942429
Asistenti:287161
Lektoři:190112
Vědeckovýzkumní pracovníci:8521
Odborní a techničtí pracovníci:1620764
Ostatní zaměstnanci:14921141
Celkový počet externích pracovníků:33361728
Celkový počet vyučujících:41671854
zaměstnanců:2311943
studentů:504301
externistů:1352610
Celkový počet studentů:3571922353
bakalářské studijní programy:1716910826
z toho v kombinované formě:38802486
magisterské studijní programy:68064039
z toho v kombinované formě:228198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:84795735
z toho v kombinované formě:18851405
doktorské studijní programy:32651753
z toho v kombinované formě:1354672

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.4.2014