Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52332768
Pedagogičtí pracovníci:2216898
Profesoři:26948
Docenti:435114
Odborní asistenti:972444
Asistenti:280164
Lektoři:180106
Vědeckovýzkumní pracovníci:8022
Odborní a techničtí pracovníci:1575750
Ostatní zaměstnanci:14351106
Celkový počet externích pracovníků:1536719
Celkový počet vyučujících:45032032
zaměstnanců:2327946
studentů:672361
externistů:1504725
Celkový počet studentů:3651922597
bakalářské studijní programy:1768211024
z toho v kombinované formě:37542435
magisterské studijní programy:68244049
z toho v kombinované formě:272235
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:88175814
z toho v kombinované formě:20271474
doktorské studijní programy:31961710
z toho v kombinované formě:1293652

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.1.2015