Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51702711
Pedagogičtí pracovníci:2256907
Profesoři:26150
Docenti:461119
Odborní asistenti:1045466
Asistenti:248151
Lektoři:15892
Vědeckovýzkumní pracovníci:8329
Odborní a techničtí pracovníci:1587742
Ostatní zaměstnanci:13591063
Celkový počet externích pracovníků:32501639
Celkový počet vyučujících:45242069
zaměstnanců:2311935
studentů:586332
externistů:1627802
Celkový počet studentů:3461221368
bakalářské studijní programy:1644010218
z toho v kombinované formě:31972045
magisterské studijní programy:63043681
z toho v kombinované formě:226195
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:86255734
z toho v kombinované formě:22521682
doktorské studijní programy:32431735
z toho v kombinované formě:1409717

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.10.2016