Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51322674
Pedagogičtí pracovníci:2244894
Profesoři:26350
Docenti:464120
Odborní asistenti:1031458
Asistenti:251150
Lektoři:15489
Vědeckovýzkumní pracovníci:8127
Odborní a techničtí pracovníci:1583741
Ostatní zaměstnanci:13351040
Celkový počet externích pracovníků:21771162
Celkový počet vyučujících:44802018
zaměstnanců:2262928
studentů:584318
externistů:1634772
Celkový počet studentů:3434321096
bakalářské studijní programy:1649110260
z toho v kombinované formě:31151977
magisterské studijní programy:65403786
z toho v kombinované formě:217188
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:82815435
z toho v kombinované formě:18381374
doktorské studijní programy:30311615
z toho v kombinované formě:1127562

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.8.2016