Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51212665
Pedagogičtí pracovníci:2247897
Profesoři:26350
Docenti:461120
Odborní asistenti:1033459
Asistenti:251149
Lektoři:15791
Vědeckovýzkumní pracovníci:8228
Odborní a techničtí pracovníci:1572735
Ostatní zaměstnanci:13331035
Celkový počet externích pracovníků:21081129
Celkový počet vyučujících:44762011
zaměstnanců:2265931
studentů:583313
externistů:1628767
Celkový počet studentů:3428621102
bakalářské studijní programy:1658210322
z toho v kombinované formě:31201982
magisterské studijní programy:65413791
z toho v kombinované formě:218188
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:81425379
z toho v kombinované formě:17721357
doktorské studijní programy:30211610
z toho v kombinované formě:1129564

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.7.2016