Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52732802
Pedagogičtí pracovníci:2237904
Profesoři:26947
Docenti:437114
Odborní asistenti:964441
Asistenti:294170
Lektoři:189110
Vědeckovýzkumní pracovníci:8422
Odborní a techničtí pracovníci:1611776
Ostatní zaměstnanci:14601125
Celkový počet externích pracovníků:26151392
Celkový počet vyučujících:42921924
zaměstnanců:2294942
studentů:558318
externistů:1440664
Celkový počet studentů:3918224142
bakalářské studijní programy:1981012301
z toho v kombinované formě:45352885
magisterské studijní programy:72854270
z toho v kombinované formě:299262
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:88235841
z toho v kombinované formě:18361333
doktorské studijní programy:32641730
z toho v kombinované formě:1239609

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2014