Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51502691
Pedagogičtí pracovníci:2254902
Profesoři:26451
Docenti:458120
Odborní asistenti:1027454
Asistenti:262157
Lektoři:16193
Vědeckovýzkumní pracovníci:8227
Odborní a techničtí pracovníci:1573740
Ostatní zaměstnanci:13561053
Celkový počet externích pracovníků:27191360
Celkový počet vyučujících:44061987
zaměstnanců:2279942
studentů:534293
externistů:1593752
Celkový počet studentů:2732916296
bakalářské studijní programy:121867417
z toho v kombinované formě:24701542
magisterské studijní programy:58453316
z toho v kombinované formě:167141
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:63533988
z toho v kombinované formě:14131044
doktorské studijní programy:29451575
z toho v kombinované formě:1158578

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.6.2016