Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52552780
Pedagogičtí pracovníci:2204879
Profesoři:27047
Docenti:430109
Odborní asistenti:942429
Asistenti:287161
Lektoři:190112
Vědeckovýzkumní pracovníci:8521
Odborní a techničtí pracovníci:1621765
Ostatní zaměstnanci:14941143
Celkový počet externích pracovníků:33081712
Celkový počet vyučujících:41651853
zaměstnanců:2310943
studentů:503300
externistů:1352610
Celkový počet studentů:3590222413
bakalářské studijní programy:1733010877
z toho v kombinované formě:39322505
magisterské studijní programy:67834025
z toho v kombinované formě:229199
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:85225758
z toho v kombinované formě:19071421
doktorské studijní programy:32671753
z toho v kombinované formě:1357673

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 16.4.2014