Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52962813
Pedagogičtí pracovníci:2246913
Profesoři:27047
Docenti:437114
Odborní asistenti:966442
Asistenti:299176
Lektoři:188110
Vědeckovýzkumní pracovníci:8624
Odborní a techničtí pracovníci:1611772
Ostatní zaměstnanci:14711128
Celkový počet externích pracovníků:32901681
Celkový počet vyučujících:43151964
zaměstnanců:2339954
studentů:556324
externistů:1420686
Celkový počet studentů:3912524110
bakalářské studijní programy:1924911921
z toho v kombinované formě:43042754
magisterské studijní programy:70584166
z toho v kombinované formě:295257
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:93326160
z toho v kombinované formě:22281611
doktorské studijní programy:34861863
z toho v kombinované formě:1413695

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.9.2014