Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53102818
Pedagogičtí pracovníci:2232904
Profesoři:26947
Docenti:436114
Odborní asistenti:969441
Asistenti:289170
Lektoři:188110
Vědeckovýzkumní pracovníci:8122
Odborní a techničtí pracovníci:1628778
Ostatní zaměstnanci:14801135
Celkový počet externích pracovníků:41872187
Celkový počet vyučujících:43491983
zaměstnanců:2350955
studentů:535319
externistů:1464709
Celkový počet studentů:3765123294
bakalářské studijní programy:1833711423
z toho v kombinované formě:39942578
magisterské studijní programy:69304106
z toho v kombinované formě:281244
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:90495984
z toho v kombinované formě:21371548
doktorské studijní programy:33351781
z toho v kombinované formě:1408714

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.11.2014