Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52632769
Pedagogičtí pracovníci:2240901
Profesoři:26648
Docenti:443119
Odborní asistenti:976440
Asistenti:294167
Lektoři:176104
Vědeckovýzkumní pracovníci:8523
Odborní a techničtí pracovníci:1590756
Ostatní zaměstnanci:14221099
Celkový počet externích pracovníků:31921604
Celkový počet vyučujících:42701918
zaměstnanců:2315951
studentů:515296
externistů:1440671
Celkový počet studentů:3283620580
bakalářské studijní programy:151149638
z toho v kombinované formě:31322080
magisterské studijní programy:64603846
z toho v kombinované formě:217185
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:81425428
z toho v kombinované formě:18271366
doktorské studijní programy:31201668
z toho v kombinované formě:1231620

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.4.2015