Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53072811
Pedagogičtí pracovníci:2228901
Profesoři:26947
Docenti:439116
Odborní asistenti:970440
Asistenti:283167
Lektoři:188110
Vědeckovýzkumní pracovníci:7921
Odborní a techničtí pracovníci:1632775
Ostatní zaměstnanci:14741131
Celkový počet externích pracovníků:40092135
Celkový počet vyučujících:43611987
zaměstnanců:2347950
studentů:538320
externistů:1476717
Celkový počet studentů:3704922934
bakalářské studijní programy:1799611225
z toho v kombinované formě:38462494
magisterské studijní programy:68784073
z toho v kombinované formě:275238
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:89115891
z toho v kombinované formě:20661497
doktorské studijní programy:32641745
z toho v kombinované formě:1352685

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 18.12.2014