Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51402683
Pedagogičtí pracovníci:2236890
Profesoři:26749
Docenti:448121
Odborní asistenti:1000446
Asistenti:266149
Lektoři:169100
Vědeckovýzkumní pracovníci:8625
Odborní a techničtí pracovníci:1549727
Ostatní zaměstnanci:13691063
Celkový počet externích pracovníků:20411086
Celkový počet vyučujících:43891955
zaměstnanců:2277924
studentů:592320
externistů:1520711
Celkový počet studentů:3487421305
bakalářské studijní programy:1748510860
z toho v kombinované formě:35792281
magisterské studijní programy:67873928
z toho v kombinované formě:232198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:74794853
z toho v kombinované formě:14531085
doktorské studijní programy:31231664
z toho v kombinované formě:1135569

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.7.2015