Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53002818
Pedagogičtí pracovníci:2247914
Profesoři:27047
Docenti:437114
Odborní asistenti:965442
Asistenti:300176
Lektoři:189111
Vědeckovýzkumní pracovníci:8624
Odborní a techničtí pracovníci:1613774
Ostatní zaměstnanci:14731131
Celkový počet externích pracovníků:30881576
Celkový počet vyučujících:43181960
zaměstnanců:2341955
studentů:568331
externistů:1409674
Celkový počet studentů:3940624251
bakalářské studijní programy:1939511994
z toho v kombinované formě:43352760
magisterské studijní programy:70914184
z toho v kombinované formě:296258
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:93996190
z toho v kombinované formě:22491622
doktorské studijní programy:35211883
z toho v kombinované formě:1415695

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.9.2014