Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51022675
Pedagogičtí pracovníci:2261909
Profesoři:26148
Docenti:452118
Odborní asistenti:1035466
Asistenti:267155
Lektoři:16394
Vědeckovýzkumní pracovníci:8328
Odborní a techničtí pracovníci:1523714
Ostatní zaměstnanci:13421050
Celkový počet externích pracovníků:1292601
Celkový počet vyučujících:46382130
zaměstnanců:2310942
studentů:703383
externistů:1625805
Celkový počet studentů:3372720600
bakalářské studijní programy:160079910
z toho v kombinované formě:33112076
magisterské studijní programy:63373689
z toho v kombinované formě:217185
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:82065301
z toho v kombinované formě:19531416
doktorské studijní programy:31771700
z toho v kombinované formě:1331672

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 12.2.2016