Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52302768
Pedagogičtí pracovníci:2203885
Profesoři:27147
Docenti:439115
Odborní asistenti:943429
Asistenti:285163
Lektoři:188110
Vědeckovýzkumní pracovníci:7721
Odborní a techničtí pracovníci:1606766
Ostatní zaměstnanci:14651122
Celkový počet externích pracovníků:27321475
Celkový počet vyučujících:42781911
zaměstnanců:2306945
studentů:550310
externistů:1422656
Celkový počet studentů:3737922875
bakalářské studijní programy:1899711729
z toho v kombinované formě:41082583
magisterské studijní programy:71604183
z toho v kombinované formě:246213
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:80235261
z toho v kombinované formě:14611067
doktorské studijní programy:31991702
z toho v kombinované formě:1204594

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.7.2014