Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51372687
Pedagogičtí pracovníci:2246904
Profesoři:26249
Docenti:454122
Odborní asistenti:1000447
Asistenti:280161
Lektoři:16498
Vědeckovýzkumní pracovníci:8627
Odborní a techničtí pracovníci:1552732
Ostatní zaměstnanci:13521050
Celkový počet externích pracovníků:19441040
Celkový počet vyučujících:44001963
zaměstnanců:2260919
studentů:599323
externistů:1541721
Celkový počet studentů:3680122656
bakalářské studijní programy:1795711180
z toho v kombinované formě:38462451
magisterské studijní programy:68933987
z toho v kombinované formě:251217
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:87785800
z toho v kombinované formě:19901492
doktorské studijní programy:31731689
z toho v kombinované formě:1160579

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2015