Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51592710
Pedagogičtí pracovníci:2258911
Profesoři:26149
Docenti:454122
Odborní asistenti:1028459
Asistenti:264154
Lektoři:167101
Vědeckovýzkumní pracovníci:8426
Odborní a techničtí pracovníci:1581749
Ostatní zaměstnanci:13521053
Celkový počet externích pracovníků:33881722
Celkový počet vyučujících:45002069
zaměstnanců:2326948
studentů:586340
externistů:1588781
Celkový počet studentů:3524021684
bakalářské studijní programy:1689910498
z toho v kombinované formě:35172225
magisterské studijní programy:65143808
z toho v kombinované formě:243209
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:85995638
z toho v kombinované formě:21101529
doktorské studijní programy:32281740
z toho v kombinované formě:1366697

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.11.2015