Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52832787
Pedagogičtí pracovníci:2248905
Profesoři:26548
Docenti:445121
Odborní asistenti:983442
Asistenti:292165
Lektoři:177105
Vědeckovýzkumní pracovníci:8624
Odborní a techničtí pracovníci:1600766
Ostatní zaměstnanci:14231104
Celkový počet externích pracovníků:31311560
Celkový počet vyučujících:42941932
zaměstnanců:2328956
studentů:524305
externistů:1442671
Celkový počet studentů:3228320208
bakalářské studijní programy:147419430
z toho v kombinované formě:29952006
magisterské studijní programy:63843776
z toho v kombinované formě:215184
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:80805360
z toho v kombinované formě:17851339
doktorské studijní programy:30781642
z toho v kombinované formě:1200599

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.5.2015