Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52482772
Pedagogičtí pracovníci:2205880
Profesoři:27047
Docenti:430109
Odborní asistenti:944431
Asistenti:286160
Lektoři:190112
Vědeckovýzkumní pracovníci:8521
Odborní a techničtí pracovníci:1617761
Ostatní zaměstnanci:14911139
Celkový počet externích pracovníků:33861762
Celkový počet vyučujících:41711858
zaměstnanců:2315946
studentů:501299
externistů:1355613
Celkový počet studentů:3540622209
bakalářské studijní programy:1691110714
z toho v kombinované formě:38102453
magisterské studijní programy:67974035
z toho v kombinované formě:226198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:84385709
z toho v kombinované formě:18671391
doktorské studijní programy:32601751
z toho v kombinované formě:1348669

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.4.2014