Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51582709
Pedagogičtí pracovníci:2267911
Profesoři:26250
Docenti:457119
Odborní asistenti:1030459
Asistenti:271161
Lektoři:16395
Vědeckovýzkumní pracovníci:8427
Odborní a techničtí pracovníci:1570746
Ostatní zaměstnanci:13541054
Celkový počet externích pracovníků:27281352
Celkový počet vyučujících:43791974
zaměstnanců:2282949
studentů:534291
externistů:1563734
Celkový počet studentů:3049118972
bakalářské studijní programy:137078745
z toho v kombinované formě:26991735
magisterské studijní programy:60573556
z toho v kombinované formě:183157
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:77095060
z toho v kombinované formě:17771317
doktorské studijní programy:30181611
z toho v kombinované formě:1217604

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 5.5.2016