Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:52442780
Pedagogičtí pracovníci:2203885
Profesoři:27147
Docenti:440115
Odborní asistenti:946432
Asistenti:283162
Lektoři:187109
Vědeckovýzkumní pracovníci:7620
Odborní a techničtí pracovníci:1616776
Ostatní zaměstnanci:14681124
Celkový počet externích pracovníků:27081441
Celkový počet vyučujících:42871920
zaměstnanců:2308947
studentů:553317
externistů:1426656
Celkový počet studentů:3869723803
bakalářské studijní programy:1952912096
z toho v kombinované formě:43962779
magisterské studijní programy:72684259
z toho v kombinované formě:294258
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:86695733
z toho v kombinované formě:17601276
doktorské studijní programy:32311715
z toho v kombinované formě:1209593

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.8.2014