Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:53002815
Pedagogičtí pracovníci:2237907
Profesoři:26847
Docenti:437114
Odborní asistenti:968441
Asistenti:293171
Lektoři:188111
Vědeckovýzkumní pracovníci:8323
Odborní a techničtí pracovníci:1619777
Ostatní zaměstnanci:14681128
Celkový počet externích pracovníků:39872102
Celkový počet vyučujících:43281973
zaměstnanců:2344957
studentů:531312
externistů:1453704
Celkový počet studentů:3843023690
bakalářské studijní programy:1887511703
z toho v kombinované formě:41892683
magisterské studijní programy:70114139
z toho v kombinované formě:289251
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:91666055
z toho v kombinované formě:21771574
doktorské studijní programy:33781793
z toho v kombinované formě:1441722

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.10.2014