Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:51382688
Pedagogičtí pracovníci:2242896
Profesoři:26749
Docenti:446120
Odborní asistenti:1000449
Asistenti:274154
Lektoři:171101
Vědeckovýzkumní pracovníci:8423
Odborní a techničtí pracovníci:1543727
Ostatní zaměstnanci:13651061
Celkový počet externích pracovníků:19591029
Celkový počet vyučujících:43921963
zaměstnanců:2280929
studentů:602327
externistů:1510707
Celkový počet studentů:2873017207
bakalářské studijní programy:134088145
z toho v kombinované formě:29291866
magisterské studijní programy:61763524
z toho v kombinované formě:189161
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:61223926
z toho v kombinované formě:1322979
doktorské studijní programy:30241612
z toho v kombinované formě:1155579

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.7.2015