Institute of Biostatistics and Analyses

Head:Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.iba.muni.cz

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Associate Professors:Assoc. Prof. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Assistant Professors:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Instructors:RNDr. Martin Komenda
Scientific Researchers:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Non-academic Staff:Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (research and development worker)
Bc. Jana Baranová (specialist)
Ing. Markéta Bartůňková (specialist)
Bc. Klára Benešová (analyst)
Mgr. Ing. Jiří Bilík (specialist)
Ing. Milan Blaha, Ph.D. (system analyst)
Mgr. Zbyněk Bortlíček (specialist)
Ing. Petr Brabec, Ph.D. (specialist)
Mgr. Lucie Brožová (analyst)
* Mgr. Dita Budňáková (specialist)
Mgr. Michal Burger (specialist)
RNDr. Michaela Cvanová (analyst)
Bc. Jakub Černek (programmer)
Mgr. Petr Černý (programmer)
Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (head(director) of a universityworkplace)
Mgr. Igor Feigler (specialist)
Mgr. Kateřina Fröhlich (analyst)
Ing. Katarína Hanušová (specialist)
Mgr. Šárka Hašková (specialist)
Mgr. Vavřinec Havlíček (specialist)
Ing. Lenka Hefková (assistant)
PhDr. Karel Hejduk (specialist)
Mgr. Martina Hlostová (analyst)
Mgr. Bc. Petr Holub (programmer)
Mgr. Richard Hůlek (programmer)
Bc. Renata Chloupková (analyst)
Mgr. Marika Chrápavá (specialist)
Olga Jahodová (administrative assistant)
RNDr. Eva Janoušová (analyst)
Mgr. Michaela Jelínková (specialist)
Mgr. Petra Jobánková (specialist)
Bc. Matěj Karolyi (programmer)
Mgr. Petr Klika (programmer)
Kateřina Klimasová (assistant)
Mgr. Jaroslav Koča (manager for data administration)
Jaroslav Koníř (programmer)
Ing. Jiřina Kotková (head of economic division)
Mgr. Petra Kovalčíková (analyst)
* Gabriela Kovalčuková (secretary)
PhDr. Mgr. Jan Krejčí (ICT administrator)
Marie Kubíčková, MSc (head of personnel division)
Mgr. Michaela Kučerová (analyst)
Bc. David Kudláček (specialist)
Mgr. Matyáš Kuhn (analyst)
Ing. Miloš Kundrát (programmer)
Mgr. Michal Kurečka (specialist)
Mgr. Martin Kuttner (programmer)
Bc. Jana Kužnárová (specialist)
Ing. Petr Leixner (programmer)
* RNDr. Simona Littnerová (analyst)
Radmila Lopuchovská (assistant)
Ing. Ilona Lundová (bookkeeper)
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (analyst)
Mgr. Petra Májková (analyst)
RNDr. Denisa Malúšková (analyst)
Ing. Petr Mašek (research and development worker)
Mgr. Hana Melicharová (specialist)
Bc. Ondřej Melkes (programmer)
Mgr. Eva Menšíková (specialist)
Mgr. Jiřina Mertová (specialist)
* Mgr. Lenka Mokrá (specialist)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (analyst)
Bc. Tereza Nečasová (analyst)
Mgr. Ondřej Ngo (analyst)
Radka Nováková (personnel assistant)
Mgr. Petra Ovesná, Ph.D. (analyst)
Mgr. Lucie Panáčková (analyst)
Mgr. Barbora Pavlíčková (specialist)
Ing. David Pavlík (specialist)
Mgr. Jana Poláková (specialist)
Mgr. Lenka Puczoková (analyst)
Ing. Vlastimil Sedlák (programmer)
Simona Schneiderová (project administrator)
Assoc. Prof. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (system analyst)
Mgr. BcA. Markéta Soukupová (editor)
Bc. Radomír Stáňa (specialist)
Mgr. Jana Strenková (specialist)
Mgr. Michal Svoboda (analyst)
Mgr. Ivana Svobodová (analyst)
Mgr. Jiří Šilar (specialist)
RNDr. Roman Šmíd, Ph.D. (specialist)
Ivo Šnábl (programmer)
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D. (assistant for organizational and publishing activities)
Radim Šustr, DiS. (ICT administrator)
Mgr. Jan Švancara (analyst)
Ing. Bc. Hana Turková (accountant)
Mgr. Michal Uher (analyst)
Dana Vávrová (bookkeeper)
PharmDr. Zuzana Zbožínková (specialist)
* Mgr. Bc. Hana Zelinková (specialist)
External People
Barbora Bučková
Veronika Čepeláková
Assoc. Prof. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Černá
Assoc. Prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Grejcarová
MUDr. Zdeňka Hajšmanová
MUDr. Jiří Hak
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Lucie Horáková
MUDr. Radomíra Hrdličková
Bc. Petra Hroudná
Ema Juranová
Bc. Nina Juranová
Jaroslava Karlová
MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
Hana Kružíková
Mgr. Kryštof Kupčák
Lenka Lakomá
Šárka Lánová
Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová
Mgr. Andrea Lippová
Bc. Marek Mazal
Kateřina Nováková
MUDr. Miroslava Palová
Mgr. Vlastimil Petráš
Sára Pichlová
Assoc. Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Veronika Prelecová
MUDr. Daniela Procházková
MUDr. Hana Ptoszková
Iveta Ráczová
Ing. Mgr. Ivana Sejrková Martínková
Ing. Stanislav Schwarz
Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Ing. Dagmar Štelclová
Hana Šuléřová
Mgr. Kateřina Tesařová
MUDr. Pavel Timr
MUDr. Jana Ullrychová
Bc. Roberta Velichová
Kateřina Vokšayová, DiS.
MUDr. Lenka Walterová
Mgr. Bc. Hana Zelinková

* Maternity/Parental leave