Press release details

 

11 January 2010
The Babak Research Institute

Sloučením tří specializovaných pracovišť vznikl v kampusu Masarykovy univerzity Babákův výzkumný institut. Moderní centrum se specializuje na výzkum v oblasti imunologie, onkologie, hematologie i závažných geneticky podmíněných chorob. Zaměřuje se také na vývoj protinádorových vakcín. Na jeho činnosti se podílí vědecké týmy z Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Institut zahájil činnost 1. ledna 2010.
„Hlavním cílem je vytvořit optimální podmínky v oblasti preklinického a klinicky aplikovaného výzkumu s rychlým využitím poznatků v praxi,“ řekl ředitel institutu Roman Hájek. „Klademe důraz na funkční propojení univerzitního výzkumného pracoviště s fakultní nemocnicí, kde jsou výstupy výzkumu použity,“ dodal.
Institut sídlí v komplexu laboratoří biomedicínských technologií v kampusu Masarykovy univerzity. Příprava protinádorových vakcín je soustředěna do speciálních čistých výrobních prostor, které jsou jedinými svého druhu na univerzitní půdě v Česku a splňují veškeré standardy pro výrobu léčivých přípravků.
Špičkové laboratoře s moderním technologickým zázemím usnadňují těsnou spolupráci lékařů a přírodovědců při výzkumu nových léčebných postupů a stanovení nových markerů senzitivity a rezistence na léčiva. Společným cílem je především účinná a přitom šetrná léčba rakoviny a geneticky podmíněných chorob, která se opírá o aktivaci vlastního imunitního systému pacienta. Do výzkumných aktivit jsou zapojeny také tři desítky studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů.
Činnost institutu zajišťují tři divize s celkem více než 50 výzkumníky a rozpočtem 50 milionů korun ročně:
Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina patří mezi 10 největších výzkumných týmů v Evropské unii zabývající se výzkumem druhého nejčastějšího krevního nádorového onemocnění - mnohočetného myelomu. Centrum koordinuje výzkumné aktivity v rámci střední a východní Evropy, v rámci European Myeloma Network, ve které je spolunavrhovatelem dvou projektů v rámci 7. rámcového programu EU.
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie se zaměřilo na aplikovaný výzkum v oblasti imunologie, onkologie, hematologie a pediatrie. Nosnými programy jsou příprava individualizovaných protinádorových vakcín pro klinické použití, studium autoimunitních chorob včetně diabetu a roztroušené sklerózy. Jako jediné akademické centrum v České republice realizuje v současné době tři akademické klinické studie ve spolupráci s renomovanými tuzemskými klinickými pracovišti. Nové klinické testy s protinádorovou vakcínou pro pacienty se zhoubným mozkovým nádorem glioblastomem byly zahájeny v listopadu 2009.
Laboratoře molekulární cytogenetiky jsou specializovaným genetickým pracovištěm přírodovědecké a lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Brno, které se dlouhodobě zabývá výzkumem strukturních i početních abnormalit chromozomů ve vztahu k patogenezi závažných geneticky podmíněných chorob a některých onkologických onemocnění. V rámci Babákova výzkumného institutu se laboratoř soustředí zejména na výzkum a diagnostiku chromozomových odchylek u pacientů s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií. Tato divize však rozšiřuje svůj program i na identifikace závažných geneticky podmíněných chorob.
Dokladem důrazu na aplikovaný výzkum je intenzivní spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno ve formě čtvrté externí divize, kterou jsou Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie ve Fakultní nemocnici Brno, jež se nachází v těsném sousedství Univerzitního kampusu Bohunice. Probíhá zde intenzivní spolupráce s řadou klinických pracovišť, zvláště pak s Interní hematoonkologickou klinikou. Ve spolupráci s Fakultní nemocnice Brno jsou plánovaná testování v klinických studiích fáze II., pro které jsou nemocnici vybudované optimální podmínky tak, aby nemocní mohli mít přínos z perspektivních výstupů co nejdříve.