Kdo jsme?

Institut biostatistiky a analýz (dále jen "IBA") je společným akademickým pracovištěm Lékařské a Přírodovědecké fakulty. Jeho posláním je vědecko výzkumná činnost a poskytování s ní souvisejících služeb v oblasti analýzy dat, modelování, aplikace informačních technologií, registrace a hodnocení klinických dat. IBA je samostatným hospodářským střediskem Masarykovy univerzity. V čele IBA stojí jeho ředitel.

Činnost IBA je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu. Od svého vzniku 1.7.2006 rovněž působí Institut ve formě nákladových středisek na obou zřizujících fakultách, kde v souladu s jejich pravidly garantuje výuku informačních technologií, analýzy dat a modelování pro biologické a lékařské obory. Na Přírodovědecké fakultě IBA zajišťuje a garantuje akreditovaný studijní obor Matematická biologie. Na Lékařské fakultě IBA garantuje rozvoj výuky klinických oborů moderními informačními technologiemi. Svým působením na Přírodovědecké a Lékařské fakultě přispívá IBA k rozšíření možností mezioborového studia a výzkumu na Masarykově univerzitě.

Institut biostatistiky a analýz v číslech

  • Zaměstnáváme 95 zaměstnanců a 76 externích pracovníků.