Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:10153
Pedagogičtí pracovníci:268
Profesoři:51
Docenti:61
Odborní asistenti:146
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:6532
Ostatní zaměstnanci:1613
Celkový počet externích pracovníků:6240

* platné ke dni 19.12.2014