Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:10353
Pedagogičtí pracovníci:258
Profesoři:51
Docenti:51
Odborní asistenti:146
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:6732
Ostatní zaměstnanci:1613
Celkový počet externích pracovníků:2919

* platné ke dni 26.1.2015