Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9649
Pedagogičtí pracovníci:131
Profesoři:40
Docenti:10
Odborní asistenti:61
Asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:7336
Ostatní zaměstnanci:1412
Celkový počet externích pracovníků:4938

* platné ke dni 29.11.2015