Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9749
Pedagogičtí pracovníci:100
Profesoři:30
Docenti:10
Odborní asistenti:50
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:7839
Ostatní zaměstnanci:1210
Celkový počet externích pracovníků:5541

* platné ke dni 28.6.2016