Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:7837
Pedagogičtí pracovníci:247
Profesoři:41
Docenti:61
Odborní asistenti:135
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:4518
Ostatní zaměstnanci:1512
Celkový počet externích pracovníků:2314

* platné ke dni 19.4.2014