Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:8843
Pedagogičtí pracovníci:257
Profesoři:51
Docenti:61
Odborní asistenti:135
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:5424
Ostatní zaměstnanci:1512
Celkový počet externích pracovníků:5332

* platné ke dni 15.9.2014