Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:10554
Pedagogičtí pracovníci:268
Profesoři:51
Docenti:51
Odborní asistenti:146
Asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:6833
Ostatní zaměstnanci:1613
Celkový počet externích pracovníků:6738

* platné ke dni 29.3.2015