Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9448
Pedagogičtí pracovníci:257
Profesoři:51
Docenti:61
Odborní asistenti:135
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:5928
Ostatní zaměstnanci:1613
Celkový počet externích pracovníků:5533

* platné ke dni 23.10.2014