Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:8641
Pedagogičtí pracovníci:257
Profesoři:51
Docenti:61
Odborní asistenti:135
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:5121
Ostatní zaměstnanci:1613
Celkový počet externích pracovníků:5934

* platné ke dni 30.8.2014