Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9245
Pedagogičtí pracovníci:100
Profesoři:30
Docenti:10
Odborní asistenti:40
Asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:7335
Ostatní zaměstnanci:1210
Celkový počet externích pracovníků:5441

* platné ke dni 29.4.2016