Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9951
Pedagogičtí pracovníci:100
Profesoři:30
Docenti:10
Odborní asistenti:50
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:8041
Ostatní zaměstnanci:1210
Celkový počet externích pracovníků:5642

* platné ke dni 25.7.2016