Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9445
Pedagogičtí pracovníci:111
Profesoři:30
Docenti:10
Odborní asistenti:51
Asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:7333
Ostatní zaměstnanci:1311
Celkový počet externích pracovníků:4435

* platné ke dni 10.2.2016