Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9549
Pedagogičtí pracovníci:111
Profesoři:30
Docenti:10
Odborní asistenti:61
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:7538
Ostatní zaměstnanci:1210
Celkový počet externích pracovníků:7451

* platné ke dni 22.10.2016