Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9046
Pedagogičtí pracovníci:132
Profesoři:40
Docenti:10
Odborní asistenti:72
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:6732
Ostatní zaměstnanci:1412
Celkový počet externích pracovníků:4835

* platné ke dni 28.5.2015