Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:10353
Pedagogičtí pracovníci:248
Profesoři:51
Docenti:41
Odborní asistenti:136
Asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:6832
Ostatní zaměstnanci:1613
Celkový počet externích pracovníků:2114

* platné ke dni 25.4.2015