Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:9247
Pedagogičtí pracovníci:142
Profesoři:40
Docenti:10
Odborní asistenti:72
Asistenti:10
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:6732
Ostatní zaměstnanci:1513
Celkový počet externích pracovníků:4837

* platné ke dni 31.8.2015