Organizační struktura

Pracoviště se vnitřně organizačně nečlení.

Institut biostatistiky a analýz