RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 116 records, displayed 1 - 30

 
2015

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - KLIMEŠ, Daniel - BLAHA, Milan - MUŽÍK, Jan - GREGOR, Jakub.
Architecture and Implementation of Information Strategy Serving Population-based Cancer Screening Programmes in the Czech Republic: Lessons Learned from the Management of Multiple Data Sources. International Journal on Biomedicine and Healthcare. ISSN 1805-8698, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 7-11.


more

 

DANEŠ, Jan - BARTOŇKOVÁ, Helena - SKOVAJSOVÁ, Miroslava - MÁJEK, Ondřej - NGO, Ondřej - KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav.
Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 20 pp. neuveden.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - BORTLÍČEK, Zbyněk - HEJDUK, Karel - BRABEC, Petr - KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav.
TULUNG - Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.


more

 
2014

WIDIMSKÝ, Petr - HRICÁK, Vasil - JARKOVSKÝ, Jiří - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - LITTNEROVÁ, Simona - KLIMEŠ, Daniel - HÝBLOVÁ, Lenka - FRAŇOVÁ, Bronislava.
Antiplatelet therapy in patients after an acute coronary syndrome: Comparison of the Czech and Slovak Republics Results of the ATHRO registry. Cor et Vasa, Wrocław, Elsevier Urban & Partner Sp. z o. o. ISSN 0010-8650, 2014, vol. 56, no. 4, pp. "e320"-"e324".


more

 

MOKRÁ, Lenka - HEJDUK, Karel - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
BREAST – klinický registr pacientek s karcinomem prsu: stav registru k datu 6. 10. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 18 pp. neuveden.


more

 

MOKRÁ, Lenka - HEJDUK, Karel - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
CORECT – Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem: stav registru k datu 6. 10. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 21 pp. neuveden.


more

 

BLAHA, Milan - KALA, Petr - KLIMEŠ, Daniel - JARKOVSKÝ, Jiří - BRANNY, Marian - ŠŤÁSTEK, Josef - VOJÁČEK, Jan - KOČKA, Viktor - ŽELÍZKO, Michael - ČERVINKA, Pavel - MATES, Martin - NĚMEC, Petr - DUŠEK, Ladislav.
Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie, Olomouc, Solen. ISSN 1213-807X, 2014, vol. 13, no. 1, pp. 11-14.


more

 

MÁJEK, Ondřej - NGO, Ondřej - DANEŠ, J. - ZAVORAL, M. - DVOŘÁK, V. - KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav.
Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. Suppl. 2, pp. "2S106"-"2S112".


more

 

DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - UHER, Michal - KLIMEŠ, Daniel - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana.
Klinický registr AMADEuS – Analytická zpráva a přehled stavu registru k 22. 9. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 39 pp. neuveden.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - BLAHA, Milan - DANEŠ, J. - ZAVORAL, M. - SEIFERT, B. - DVOŘÁK, V. - SKOVAJSOVÁ, M. - SUCHÁNEK, Š. - JUNG, T. - BRZKOVÁ, M. - KLIKA, Petr - KLIMEŠ, Daniel - KOPTÍKOVÁ, Jana - GREGOR, Jakub.
Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. Suppl. 2, pp. "2S59"-2S68".


more

 

UHER, Michal - PUCZOKOVÁ, Lenka - HEJDUK, Karel - KOČA, Jaroslav - MERTOVÁ, Jiřina - KLIMEŠ, Daniel - VENCOVSKÝ, Jiří - PAVELKA, Karel - HORÁK, Karel - ZÁVADA, Jakub - DUŠEK, Ladislav.
Léčba revmatoidní artritidy infliximabem (Remicade®) v České republice: Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat registru ATTRA. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 31 pp. neuveden.


more

 

KLIMEŠ, Daniel - BAJČIOVÁ, Viera - ŠMELHAUS, V. - KODYTKOVÁ, Daniela - JANOTOVÁ, I. - VRZALOVÁ, A. - ŠTĚRBA, Jaroslav - STARÝ, J. - DUŠEK, Ladislav.
Národní informační a vzdělávací portál o onkologických onemocněních dětského věku. 2014. ISBN 978-80-87735-14-5.


more

 

DANEŠ, Jan - BARTOŇKOVÁ, Helena - SKOVAJSOVÁ, Miroslava - MÁJEK, Ondřej - NGO, Ondřej - KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav.
Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 22 pp. neuveden.


more

 

MOKRÁ, Lenka - HEJDUK, Karel - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
RENIS Afinitor – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 43 pp. neuveden.


more

 

MOKRÁ, Lenka - HEJDUK, Karel - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
RENIS Nexavar – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 47 pp. neuveden.


more

 

MOKRÁ, Lenka - BORTLÍČEK, Zbyněk - HEJDUK, Karel - KLIMEŠ, Daniel.
RENIS Sutent – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 47 pp. neuveden.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - KLIMEŠ, Daniel - BLAHA, Milan - BRABEC, Petr - GREGOR, Jakub.
Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. Suppl. 2, pp. "2S49"-"2S58".


more

 

HEJDUK, Karel - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
TULUNG – klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic: stav registru k datu 29. 9. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 23 pp. neuveden.


more

 

BLAHA, Milan - KALA, Petr - KLIMEŠ, Daniel - BERNAT, Ivo - BRANNY, Marian - ČERVINKA, Pavel - HORÁK, Jan - KOČKA, Viktor - MATES, Martin - NĚMEC, Petr - PEŠL, Ladislav - ŠTÍPAL, Roman - ŠŤÁSEK, Josef - ŽELÍZKO, Michael.
Uživatelské výstupy z národního registru katetrových implantací aortální chlopně (Czech TAVI Registry): možnosti analytických výstupů založených na databázovém systému TrialDB2. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 10, pp. 837-845.


more

 

DUŠEK, Ladislav - BLAHA, Milan - MUŽÍK, Jan - MÁJEK, Ondřej - PAVLÍK, Tomáš - KLIKA, Petr - KLIMEŠ, Daniel - MALÚŠKOVÁ, Denisa - GREGOR, Jakub - BURGER, Michal - BRABEC, Petr.
Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. Supplement 2, pp. 28-62.


more

 
2013

DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - UHER, Michal - KLIMEŠ, Daniel - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana.
Analytická zpráva a přehled stavu registru AMADEuS k 27. 12. 2013. Brno : neuveden, 2013. 44 pp. 13.


more

 

HEJDUK, Karel - BRABEC, Petr - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
BREAST - Tyverb: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno : neuveden, 2013. 18 pp. neuveden.


more

 

BLAHA, Milan - KLIKA, Petr - KLIMEŠ, Daniel - SCHWARZ, Daniel.
BRONK – SW pro zajištění elektronického sběru dat onkologických pacientů FN Brno. 2013.


more

 

HEJDUK, Karel - BRABEC, Petr - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
CORECT - Erbitux: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno : neuveden, 2013. 51 pp. neuveden.


more

 

HEJDUK, Karel - BRABEC, Petr - BORTLÍČEK, Zbyněk - KLIMEŠ, Daniel.
CORECT - Vectibix: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno : neuveden, 2013. 24 pp. neuveden.


more

 

MUŽÍK, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - KANDRNAL, Vít - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav.
Databáze pro sledování léčby zhoubného melanomu přípravkem YERVOY (ipilimumab): Pilotní analýza, stav k 5/2013. Brno : neuveden, 2013. 41 pp. neuveden.


more

 

KLIMEŠ, Daniel - ŠMÍD, Roman - KUBÁSEK, Miroslav - VYZULA, Rostislav - DUŠEK, Ladislav.
DIOS - database of formalized chemotherapeutic regimens. Studies in Health Technology and Informatics, Amsterdam, The Netherlands, IOS Press, Slovakia. ISSN 0926-9630, 2013, vol. 2013, no. 186, pp. 165-169. soukromým zdrojem je Amgen s.r.o.


more

 

SCHWARZ, Daniel - HŮLEK, Richard - KLIMEŠ, Daniel - ŠNÁBL, Ivo - ŠTOURAČ, Petr - DUŠEK, Ladislav.
ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. 2013.


more

 

HOLUB, Petr - MELKES, Ondřej - BLAHA, Milan - KLIMEŠ, Daniel - BRABEC, Petr - SCHWARZ, Daniel.
IS-VILP-PROXY: softwarové řešení odděleného sběru dat ve zdravotnických zařízeních pro hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků. 2013.


more

 

BORTLÍČEK, Zbyněk - JARKOVSKÝ, Jiří - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav.
Lékový registr – YONDELIS: stav registru k datu 1. 7. 2013. Brno : neuveden, 2013. 53 pp. neuveden.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 116 records, displayed 1 - 30