Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Personal photo

 

Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2016 (MUNI/A/1380/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
ENCHEM2015 - Podpora výzkumu studentů v oborech chemie ŽP a hodnocení rizik (MUNI/A/1528/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Modernizace předmětu Technologie ochrany životního prostředí (MUNI/FR/1874/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (TB010MZP057)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí (TB010MZP058)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Podpora výzkumu studentů v oblasti chemie životního prostředí v roce 2014 (MUNI/A/0968/2013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Chemické látky v prostředí – od experimentů k modelům (MUNI/A/0922/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework (247893)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Osud chemických látek v prostředí – od experimentů k modelům (MUNI/A/0886/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework - dofinancování z MŠMT (7E10058)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
NATO SfP - Armenia Pesticides (ESP.EAP.SFPP 982812)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:12/2008 - 12/2012
Investor/Programme:NATO Scientific Affairs Division / Science for Peace
more
Realization of the scientific goals of the National implementation plan of the Stockholm Convention (SP/1B1/30/07)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2007 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Research Programme of the Ministry of Environment for 2007-2013
more
Complex characterisation of the particulate fractions in ambient air (SP/1A3/29/07)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2007 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Research Programme of the Ministry of Environment for 2007-2013
more
Zpracování studie znečištění vnějšího ovzduší v Moravskoslezském kraji (1017/2010/ŽPZ)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Moravian-Silesian Region / Other grant projects excluding research and development
more
FEED (EP-07-01-032)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2009
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of Their Spread and Ecological Impact (518043)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2005 - 9/2008
Investor/Programme:European Union / 6th Specific RTD Programme
more
Proposal of communication framework with international environmental information systems (SM/10/99/05)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:5/2005 - 12/2007
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Environment and Natural Resources Protection (TP1/DP4)
more
INOVACE BLOKU LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ ANALYTICKÉ CHEMIE A ZÁKLADŮ STUDIA ENVIRONMENTÁLNÍCH PROCESŮ (FRVS/2244/2006)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Hodnocení biodostupnosti kontaminantů v půdě pomocí chemické extrakce a biotestů (1K05013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme of Support for Junior R&D Workers (National Research Programme)
more
Geological Research of Antarctica (SB/660/01/03)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2003 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Geosphere
more
Assessment of the selected POPs (PCBs, PCDDs/Ps, POCPs) in the atmosphere and water ecosystems from the wastematerials generated by warfare in area of former Yugosl (ICA2-CT-2002-10007)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2002 - 8/2005
Investor/Programme:European Union / 5th Specific RTD Programme
more
Photochemistry of persistent organic compounds in/on ice (GA205/02/0896)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2002 - 12/2004
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Zařazení identifikačního systému Biolog do výuky ekotoxikologie (FRVS/0547/2001)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2001 - 1/2001
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Presentation of results of project TOCOEN from the period 1988 - 1997 (PG98330)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:6/1998 - 12/1998
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / R&D Results Presentation
more
The occurrence and toxicity of persistent organic pollutants in montane Norway spruce forest ecosystems (GA511/95/1060)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1995 - 1/1997
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Air polution and risk load a human organism with PAHs and their derivatives in Czech Republic (IZ2713)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1995 - 1/1996
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Problems of Separate Medical Branches
more
Study of Persistent Organic Pollutants Influence on the Vegetation (GA206/93/2050)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1993 - 1/1995
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analysis of Relationships between Pesticides in Soil, Soil Environment and Quality of Plant Production (GA502/93/0888)
MU Investigator:Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/1993 - 1/1995
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more