doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 264 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2016

POKORNÁ, Andrea - JARKOVSKÝ, Jiří - MUŽÍK, Jan - VASMANSKÁ, Soňa - SAIBERTOVÁ, Simona - KREJČIŘÍKOVÁ, Petra.
A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET journal, Brno, Facta Medica. ISSN 1805-9163, 2016, vol. 4, no. 1, s. 26-32.


více

 

KOMENDA, Martin - KAROLYI, Matěj - POKORNÁ, Andrea - VÍTA, Martin - KRÍŽ, Vincent.
Automatic Keyword Extraction from Medical and Healthcare Curriculum. Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Poland, Polsko. 2016.


více

 

POKORNÁ, Andrea - ÖIEN, Rut.
INTERNATIONAL SURVEY AMONG EWMA AND EPUAP REPRESENTATIVES – REGISTRIES OF PRESSURE ULCER INCIDENCE. 2016.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Jak udržet naději - exulcerovaný tumor prsu. 2016.


více

 

SAIBERTOVÁ, Simona - POKORNÁ, Andrea.
Klíčové komponenty v edukaci zdravotníků v managementu dekubitů. 2016. ISBN 978-80-906205-2-0.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Návrh datasetu incidenčního sledování dekubitálních lézí. 2016.


více

 

KRAJČÍKOVÁ, Nela - POKORNÁ, Andrea.
Problematika dermatitidy při inkontinenci moči a/nebo stolice. Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1805-0611, 2016, vol. 6, no. 1, s. 57-60.


více

 

MUŽÍK, Jan - UHER, Michal - MALÚŠKOVÁ, Denisa - POKORNÁ, Andrea.
Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru. Ortopedie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1802-1727, 2016, vol. 10, no. 2, s. 65-68.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea - ŠTUKAVCOVA, Alena - VEVERKOVÁ, Lenka.
Rare cause of non-healing foot wound - acral lentiginous melanoma. Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Maghira and Maas Publications, Švédsko. ISSN 0172-780X, 2016, vol. 37, no. 1, s. 12-17.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - VASMANSKÁ, Soňa.
REGISTERS OF PRESSURE SORES IN AN INTERNATIONAL CONTEXT – LITERATURE OVERVIEW. 2016.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - VASMANSKÁ, Soňa - KUBÁTOVÁ, Lucie - MÜLLEROVÁ, Nina - CAMPROVÁ, Petra - ŠMELKOVÁ, Gabriela.
Registers of pressure ulcers in an international context. Central European Journal of Nursing and Midwifery, Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity. ISSN 2336-3517, 2016, vol. 7, no. 2, s. 444-452.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona.
Sorrorigenní rány - víme jak je rozpoznat a co s nimi?. 2016.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - VASMANSKÁ, Soňa.
SORRORIGENOUS WOUNDS IN INTENSIVE CARE. 2016.


více

 

KOMENDA, Martin - VÍTA, Martin - KAROLYI, Matěj - KRÍŽ, Vincent - POKORNÁ, Andrea.
Word2vec in practice: A similarity analysis of medical and healthcare disciplines. 2016.


více

 
2015

BEŇOVÁ, E. - BOLEDOVIČOVÁ, M. - POKORNÁ, Andrea.
Analýza vybraných studií klasifikačního systému Omaha. Zdravotníctvo a sociálná práca, Bratislava, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety, Slovensko. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 2, s. 5-11.


více

 

POKORNÁ, Andrea - LEAPER, David.
Assessment and documentation of non-healing, chronic wounds in inpatient health care facilities in the Czech Republic: an evaluation study. International Wound Journal, Hoboken, Wiley-Blackwell, Spojené státy. ISSN 1742-4801, 2015, vol. 12, no. 2, s. 224-231.


více

 

KOMENDA, Martin - POKORNÁ, Andrea - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Current projects and challenges at Masaryk University. 2015.


více

 

KOMENDA, Martin - VÍTA, Martin - VAITSIS, Christos - SCHWARZ, Daniel - POKORNÁ, Andrea - ZARY, Nabil - DUŠEK, Ladislav.
Curriculum Mapping with Academic Analytics in Medical and Healthcare Education. Plos One, San Francisco, Public Library Science, Spojené státy. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, no. 12, s. 1-18.


více

 

STRYJA, Jan - POKORNÁ, Andrea.
Činnost Evropské asociace péče o ránu z České perspektivy. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 23-23. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KNIGHT, Anneyce.
Development opportunities of emotional intelligence with reflective strategies using video-based training. MEFANET Journal, Brno, Facta Medica. ISSN 1805-9163, 2015, vol. 3, no. 2, s. 43-47.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KRAJČÍKOVÁ, Nela.
Diferenciální diagnostika dekubitálních a vlhkých lézí. In Kazuistiky v angiologii. Vyd. Supplementum 1. Semily : Geum s.r.o., 2015. s. 18-18. 2015, Třinec.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea - VEVERKOVÁ, Lenka.
Diferenciální diagnostika nehojících se ulcerací na noze. 2015.


více

 

ADAMOVÁ, Kateřina - POKORNÁ, Andrea.
Dokumentování nehojících se ran v domácí péči - výsledky. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 30-30. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Etiologie dekubitů - literární review. Léčba ran, Praha, . ISSN 2336-520X, 2015, vol. II, no. 4, s. 8-13.


více

 

VÍTA, Martin - KOMENDA, Martin - POKORNÁ, Andrea.
Exploring Medical Curricula Using Social Network Analysis Methods. In Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warsaw, Los Alamitos : Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE, 2015. ISBN 978-83-60810-66-8, s. 297-302. 13.9.2015, Łódź.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Hodnocení dekubitálních lézí na národní úrovni - východiska a strategie a rizika. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 29-29. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
HRQoL in patients with pressure ulcer. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona.
Komplexní hodnocení nehojících se ran v pobytových zařízeních sociální péče v ČR - mýtus či realita. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 30-30. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Možnosti diferenciální diagnostiky tlakových lézí a lézí v důsledku inkontinence. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 2, s. 217 - 220.


více

 

SAIBERTOVÁ, Simona - POKORNÁ, Andrea.
Objektivizující diagnostika v péči o nemocné s nehojící se ránou v zařízeních sociální péče. In Kazuistiky v angiologii, Suplementum 1. Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o, 2015. s. 11-12. 2015, Vedryně u Třince.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 264 položek, zobrazeno 1 - 30