doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Osobní fotografie

 

První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 225 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2015

BEŇOVÁ, E. - BOLEDOVIČOVÁ, M. - POKORNÁ, Andrea.
Analýza vybraných studií klasifikačního systému Omaha. Zdravotníctvo a sociálná práca, Bratislava, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety, Slovensko. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 2, s. 5-11.


více

 

POKORNÁ, Andrea - LEAPER, David.
Assessment and documentation of non-healing, chronic wounds in inpatient health care facilities in the Czech Republic: an evaluation study. International Wound Journal, Hoboken, Wiley-Blackwell, Spojené státy. ISSN 1742-4801, 2015, vol. 12, no. 2, s. 224-231.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KRAJČÍKOVÁ, Nela.
Diferenciální diagnostika dekubitálních a vlhkých lézí. In Kazuistiky v angiologii. Vyd. Supplementum 1. Semily : Geum s.r.o., 2015. s. 18-18. 2015, Třinec.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Možnosti diferenciální diagnostiky tlakových lézí a lézí v důsledku inkontinence. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 2, s. 217 - 220.


více

 

SAIBERTOVÁ, Simona - POKORNÁ, Andrea.
Objektivizující diagnostika v péči o nemocné s nehojící se ránou v zařízeních sociální péče. In Kazuistiky v angiologii, Suplementum 1. Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o, 2015. s. 11-12. 2015, Vedryně u Třince.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi. Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2015, no. 1, s. 47 - 50.


více

 

ZÍTKOVÁ, Marie - POKORNÁ, Andrea - MIČUDOVÁ, Erna.
Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi : pro staniční a vrchní sestry. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 165 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5094-1.


více

 
2014

POKORNÁ, Andrea - MRÁZOVÁ, Romana.
ARE NURSES AUTHORIZED TO WORK WITH NANOTECHNOLOGY IN WOUND MANAGEMENT. In Abstract book - 24th Conference of the European Wound Management Association. Madrid : EWMA, 2014. s. 43-43. 14.5.2014, MADRID.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Dekubity - soudobé poznatky a závěry empirických studií. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Development opportunities of emotional intelligence with reflective strategies using video based training. 2014.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea.
Diferenciální diagnostika atypických nehojících se ran. 2014.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - ADAMOVÁ, Zuzana - ŠTUKAVCOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea.
Důsledky maligních exulcerujících ran. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KOURKOVÁ, Petra.
Efektivita epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem. Bolest, Praha, Tigis. ISSN 1212-0634, 2014, vol. 17, no. 4, s. 159-164.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
EFFECTIVE WOUND EVALUATION IN NURSING – CROSS. In Abstract book - 24th Conference of the European Wound Management Association. Madrid : EWMA, 2014. s. 126-126. 14.5.2014, Madrid.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Ekonomicko-sociální aspekty procesu hojení ran. 2014.


více

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Jaké je nezbytné minimum znalostí sester v intenzivní péči o hojení ran?. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea - STRYJA, Jan.
Klinický algoritmus hodnocení nehojící se rány - implementace v praxi pohledem sestry a lékaře. 2014.


více

 

obálkaJUŘENÍKOVÁ, Petra - POKORNÁ, Andrea - KYASOVÁ, Miroslava - STRAKOVÁ, Jana - PINKAVOVÁ, Hana - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - JANÍKOVÁ, Olga - SAIBERTOVÁ, Simona.
Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 207 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-7108-7.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - ŠTUKAVCOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea - VEVERKOVÁ, Lenka.
Maligní melanom v diferenciální diagnostice nehojících se ran nohy. Léčba rány, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2014, vol. 1, no. 1, s. 4-10.


více

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Management bolesti u nemocných s chronickou ránou s využitím 3N aliance – review. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.


více

 

VAŇÁČKOVÁ, Iva - BEHARKOVÁ, Natália - POKORNÁ, Andrea.
Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, s. 44-44. 24.4.2014, Brno.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Novinky z EWMA. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
OBJEKTIVIZUJÍCÍ HODNOCENÍ STAVU NEHOJÍCÍ SE RÁNY JAKO VÝCHODISKO KVALITNÍ A BEZPEČNÉ PÉČE. In Zborník abstraktov - TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE. Vyd. prvé. Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva v Martine, 2014. ISBN 978-80-89544-69-1, s. 130-131. 22.5.2014, Martin.


více

 

obálkaPOKORNÁ, Andrea - KOMÍNKOVÁ, Alena - SIKOROVÁ, Nikola.
Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SCHNEIDEROVÁ, Michaela.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi - podpora kulturní kompetentnosti sester. In Sborník abstrakt - XXXVIII.brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav v Brně, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, s. 44-44. 24.4.2014, Brno.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SCHNEIDEROVÁ, Michaela.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi - podpora kulturní kompetentnosti sester. 2014.


více

 

ZEMANOVÁ, Jitka - POKORNÁ, Andrea.
Prevence časných pooperačních komplikací u pacienta po TEP kyčle v intenzivní péči. In XXII. Frejkovy dny, Sborník abstrakt. ed. Tomáš, T. Janíček, P. Brno: Ortopedická klinika LF MU a FN USA, s. 41. Brno : Ortopedická klinika LF MU a FN USA, 2014. ISBN 978-80-904971-6-0, s. 38-38. 19.6.2014, Brno.


více

 

POKORNÁ, Andrea - BLATNEROVÁ, Hana.
Prevence sorrorigenních ran v intenzivní péči. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Problematika objektivizujícího hodnocení nehojící se rány v klinické praxi. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Proces hodnocení nehojících se ran v ČR - průřezová studie. 2014.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 225 položek, zobrazeno 1 - 30