doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Osobní fotografie

 

První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 239 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2015

BEŇOVÁ, E. - BOLEDOVIČOVÁ, M. - POKORNÁ, Andrea.
Analýza vybraných studií klasifikačního systému Omaha. Zdravotníctvo a sociálná práca, Bratislava, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety, Slovensko. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 2, s. 5-11.


více

 

POKORNÁ, Andrea - LEAPER, David.
Assessment and documentation of non-healing, chronic wounds in inpatient health care facilities in the Czech Republic: an evaluation study. International Wound Journal, Hoboken, Wiley-Blackwell, Spojené státy. ISSN 1742-4801, 2015, vol. 12, no. 2, s. 224-231.


více

 

STRYJA, Jan - POKORNÁ, Andrea.
Činnost Evropské asociace péče o ránu z České perspektivy. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 23-23. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KRAJČÍKOVÁ, Nela.
Diferenciální diagnostika dekubitálních a vlhkých lézí. In Kazuistiky v angiologii. Vyd. Supplementum 1. Semily : Geum s.r.o., 2015. s. 18-18. 2015, Třinec.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea - VEVERKOVÁ, Lenka.
Diferenciální diagnostika nehojících se ulcerací na noze. 2015.


více

 

ADAMOVÁ, Kateřina - POKORNÁ, Andrea.
Dokumentování nehojících se ran v domácí péči - výsledky. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 30-30. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Hodnocení dekubitálních lézí na národní úrovni - východiska a strategie a rizika. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 29-29. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona.
Komplexní hodnocení nehojících se ran v pobytových zařízeních sociální péče v ČR - mýtus či realita. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 30-30. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Možnosti diferenciální diagnostiky tlakových lézí a lézí v důsledku inkontinence. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 2, s. 217 - 220.


více

 

SAIBERTOVÁ, Simona - POKORNÁ, Andrea.
Objektivizující diagnostika v péči o nemocné s nehojící se ránou v zařízeních sociální péče. In Kazuistiky v angiologii, Suplementum 1. Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o, 2015. s. 11-12. 2015, Vedryně u Třince.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi. Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2015, no. 1, s. 47 - 50.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Posouzení efektu terapie a hojení dekubitů. Léčba ran, Praha, Vzdělávání In. ISSN 2336-520X, 2015, vol. II, no. 1, s. 6 - 9.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Prevence a diagnostika sorrorigenních ran jako nežádoucích událostí v ošetřovatelské praxi - implementace. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - VASMANSKÁ, Soňa.
Registry dekubitálních lézí - zkušenosti ze zahraničí. 2015. ISBN 978-80-905115-9-0.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Systém hlášení nežádoucích událostí. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Terapeutické krytí pro prevenci dekubitů - jaké jsou dostupné důkazy. Léčba ran, Praha, Vzdělávání In. ISSN 2336-520X, 2015, vol. II, no. 3.


více

 

ZÍTKOVÁ, Marie - POKORNÁ, Andrea - MIČUDOVÁ, Erna.
Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi : pro staniční a vrchní sestry. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 165 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5094-1.


více

 

SCHNEIDEROVÁ, Michaela - POKORNÁ, Andrea.
Vnímání psychické dimenze kvality života seniory s chronickou nenádorovou bolestí. Geriatrie a gerontologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1805-4684, 2015, vol. 4, no. 2, s. 70-73.


více

 

POKORNÁ, Andrea - VASMANSKÁ, Soňa.
Význam sledování a hodnocení dekubitálních lézí na národní a mezinárodní úrovni – registry dekubitálních lézí v mezinárodním kontextu. 2015.


více

 
2014

POKORNÁ, Andrea - MRÁZOVÁ, Romana.
ARE NURSES AUTHORIZED TO WORK WITH NANOTECHNOLOGY IN WOUND MANAGEMENT. In Abstract book - 24th Conference of the European Wound Management Association. Madrid : EWMA, 2014. s. 43-43. 14.5.2014, MADRID.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Dekubity - soudobé poznatky a závěry empirických studií. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Development opportunities of emotional intelligence with reflective strategies using video based training. 2014.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea.
Diferenciální diagnostika atypických nehojících se ran. 2014.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - ADAMOVÁ, Zuzana - ŠTUKAVCOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea.
Důsledky maligních exulcerujících ran. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KOURKOVÁ, Petra.
Efektivita epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem. Bolest, Praha, Tigis. ISSN 1212-0634, 2014, vol. 17, no. 4, s. 159-164.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
EFFECTIVE WOUND EVALUATION IN NURSING – CROSS. In Abstract book - 24th Conference of the European Wound Management Association. Madrid : EWMA, 2014. s. 126-126. 14.5.2014, Madrid.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Ekonomicko-sociální aspekty procesu hojení ran. 2014.


více

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Jaké je nezbytné minimum znalostí sester v intenzivní péči o hojení ran?. 2014.


více

 

POKORNÁ, Andrea - STRYJA, Jan.
Klinický algoritmus hodnocení nehojící se rány - implementace v praxi pohledem sestry a lékaře. 2014.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 239 položek, zobrazeno 1 - 30