doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Osobní fotografie

 

První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 248 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2015

BEŇOVÁ, E. - BOLEDOVIČOVÁ, M. - POKORNÁ, Andrea.
Analýza vybraných studií klasifikačního systému Omaha. Zdravotníctvo a sociálná práca, Bratislava, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety, Slovensko. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 2, s. 5-11.


více

 

POKORNÁ, Andrea - LEAPER, David.
Assessment and documentation of non-healing, chronic wounds in inpatient health care facilities in the Czech Republic: an evaluation study. International Wound Journal, Hoboken, Wiley-Blackwell, Spojené státy. ISSN 1742-4801, 2015, vol. 12, no. 2, s. 224-231.


více

 

STRYJA, Jan - POKORNÁ, Andrea.
Činnost Evropské asociace péče o ránu z České perspektivy. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 23-23. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea - KRAJČÍKOVÁ, Nela.
Diferenciální diagnostika dekubitálních a vlhkých lézí. In Kazuistiky v angiologii. Vyd. Supplementum 1. Semily : Geum s.r.o., 2015. s. 18-18. 2015, Třinec.


více

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea - VEVERKOVÁ, Lenka.
Diferenciální diagnostika nehojících se ulcerací na noze. 2015.


více

 

ADAMOVÁ, Kateřina - POKORNÁ, Andrea.
Dokumentování nehojících se ran v domácí péči - výsledky. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 30-30. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea.
Etiologie dekubitů - literární review. Léčba ran, Praha, . ISSN 2336-520X, 2015, vol. II, no. 4, s. 8-13.


více

 

VÍTA, Martin - KOMENDA, Martin - POKORNÁ, Andrea.
Exploring Medical Curricula Using Social Network Analysis Methods. In Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warsaw, Los Alamitos : Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE, 2015. ISBN 978-83-60810-66-8, s. 297-302. 13.9.2015, Łódź.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Hodnocení dekubitálních lézí na národní úrovni - východiska a strategie a rizika. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 29-29. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
HRQoL in patients with pressure ulcer. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona.
Komplexní hodnocení nehojících se ran v pobytových zařízeních sociální péče v ČR - mýtus či realita. In Léčba ran. Vyd. 1. roč. II, č. 1. Praha : 2015. s. 30-30. 22.1.2015, Pardubice.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Možnosti diferenciální diagnostiky tlakových lézí a lézí v důsledku inkontinence. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 2, s. 217 - 220.


více

 

SAIBERTOVÁ, Simona - POKORNÁ, Andrea.
Objektivizující diagnostika v péči o nemocné s nehojící se ránou v zařízeních sociální péče. In Kazuistiky v angiologii, Suplementum 1. Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o, 2015. s. 11-12. 2015, Vedryně u Třince.


více

 

BEŇOVÁ, E. - BOLEDOVIČOVÁ, M. - POKORNÁ, Andrea.
Omaha systém – standardizovaná terminologie v komunitní praxi. Zdravotnictví a sociální práce, Plzeň, Samosato : Maurea. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 3, s. 31-37.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi. Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2015, no. 1, s. 47 - 50.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Posouzení efektu terapie a hojení dekubitů. Léčba ran, Praha, Vzdělávání In. ISSN 2336-520X, 2015, vol. II, no. 1, s. 6 - 9.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Prevence a diagnostika sorrorigenních ran jako nežádoucích událostí v ošetřovatelské praxi - implementace. 2015.


více

 

SCHNEIDEROVÁ, Michaela - POKORNÁ, Andrea.
Quality of Life in Elderly with Chronic Nonmalignant Pain Living in Residential Homes. International Journal of Nursing & Clinical Practices, Bangalore, Graphy Publications, Indie. ISSN 2394-4978, 2015, vol. 2, no. 146, s. 1-5.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - VASMANSKÁ, Soňa.
Registry dekubitálních lézí - zkušenosti ze zahraničí. 2015. ISBN 978-80-905115-9-0.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea - DVOŘÁKOVÁ, Simona.
Role praktického lékaře a spokojenost s péčí z pohledu seniorů. Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 0032-6739, 2015, vol. 95, no. 5, s. 199-204.


více

 

KREJČIŘÍKOVÁ, Petra - MARTINÁKOVÁ, Libuše - POKORNÁ, Andrea.
Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentů ošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice. Zdravotnictví a sociální práce, Plzeň, Samosato : Maurea. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 3, s. 56-62.


více

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - JUŘENÍKOVÁ, Petra - LANDOVÁ, Zuzana - HANÁKOVÁ, Petra - HOFŠTETROVÁ, Alena - DONUTILOVÁ, Hana - MOTYČKOVÁ, Kateřina - VACHOVÁ, Irena - SZLAUEROVÁ, Kamila - TARABUSOVÁ, Andrea.
Sorrorigenní rány, jejich identifikace, prevence a léčba. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 66 s. Neuveden. ISBN 978-80-7013-580-8.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Systém hlášení nežádoucích událostí. 2015.


více

 

POKORNÁ, Andrea.
Terapeutické krytí pro prevenci dekubitů - jaké jsou dostupné důkazy. Léčba ran, Praha, Vzdělávání In. ISSN 2336-520X, 2015, vol. II, no. 3.


více

 

DVOŘÁKOVÁ, Jana - POKORNÁ, Andrea.
Treatment of non-healing wounds in neonates with the use of silicone materials. 2015.


více

 

ZÍTKOVÁ, Marie - POKORNÁ, Andrea - MIČUDOVÁ, Erna.
Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi : pro staniční a vrchní sestry. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 165 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5094-1.


více

 

SCHNEIDEROVÁ, Michaela - POKORNÁ, Andrea.
Vnímání psychické dimenze kvality života seniory s chronickou nenádorovou bolestí. Geriatrie a gerontologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1805-4684, 2015, vol. 4, no. 2, s. 70-73.


více

 

POKORNÁ, Andrea - VASMANSKÁ, Soňa.
Význam sledování a hodnocení dekubitálních lézí na národní a mezinárodní úrovni – registry dekubitálních lézí v mezinárodním kontextu. 2015.


více

 
2014

POKORNÁ, Andrea - MRÁZOVÁ, Romana.
ARE NURSES AUTHORIZED TO WORK WITH NANOTECHNOLOGY IN WOUND MANAGEMENT. In Abstract book - 24th Conference of the European Wound Management Association. Madrid : EWMA, 2014. s. 43-43. 14.5.2014, MADRID.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 248 položek, zobrazeno 1 - 30