Grantová agentura České republiky

odkaz do nového oknaGA ČR je organizační složkou státu, správcem rozpočtové kapitoly a samostatnou účetní jednotkou, která hospodaří s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Tyto prostředky přiděluje na řešení grantových projektů, které jsou vybírány ve veřejných soutěžích. GA ČR vyhlašuje veřejné soutěže na řešení grantových projektů základního výzkumu ve vymezených oborech a ve schválených programech. Výzvy pro podávání projektu jsou vyhlašovány pravidelně 1x v roce. Grantový projekt je projekt základního výzkumu, ve kterém cíle a způsoby řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na pracovišti

Metodické řízení