Detail projektu

 

Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch

Kód projektu:NT 13359-4/2012
Období řešení:4/2012 - 12/2015
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Institut biostatistiky a analýz
Řešitel na MU:doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Člen realizačního týmu:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
RNDr. Eva Koriťáková
Ing. Blanka Vítková
Anotace

Předkládaný projekt navrhuje vytvořit software využitelný v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch z obrazů mozku pořízených magnetickou rezonancí (MR). Projekt vychází ze zkušeností s pokročilou analýzou MR obrazů včetně hodnocení morfologie mozku pacientů s první epizodou schizofrenie. Autorizovaný software - hlavní předmět předkládaného projektu - bude spojovat metody zpracování a analýzy obrazů mozku s pokročilými algoritmy strojového učení pro predikci, klasifikaci a rozpoznávání. Vznikne tak nový prostředek pro analýzu obrazových dat, který přiblíží zobrazovací metody klinické praxi v psychiatrii, umožní objektivní diagnostiku, která je v současné praxi založena na subjektivním hodnocení klinicky patrných změn psychických funkcí a chování. Metodika řešení projektu zahrnuje jednak vývoj metod zaměřených na popis obrazů s důrazem na využití automatických morfometrických metod a dále vývoj klasifikátorů využívajících příznakového popisu z různých datových zdrojů.