Řešené projekty [2015]

Projektů v roce 2015 je celkem: 19


CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (2013 2203)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:2/2014 - 2/2017
Investor/Program: Evropská unie / Jiné projekty dotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje
více
CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood (MUNI/M/1075/2013)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2014 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Program podpory výzkumu
více
Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie (NT13673)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2012 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
více
Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS (0754/2014)
Řešitel na MU:Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:9/2014 - 8/2016
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Computational framework for joint analysis of histopathology images and gene expression data (4SGA8736)
Řešitel na MU:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2014 - 12/2016
Investor/Program: Jihomoravský kraj / SoMoPro
více
Diagnostika bronchogenního karcinomu u nemocných s těžkou formou CHOPN pomocí výpočetní tomografie (5/15/NAP)
Řešitel na MU:PhDr. Karel Hejduk
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
více
Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) (TB020MZP042)
Řešitel na MU:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:6/2014 - 10/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více
Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR (NT13660)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2012 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
více
Inovace a analýzy registru pacientů s hemofilií a dalšími poruchami krevního srážení (6/15/NAP)
Řešitel na MU:Mgr. Petra Ovesná, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
více
Integrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu. (NT14134-3/2013)
Řešitel na MU:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2013 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
více
Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie (CZ.1.07/2.2.00/28.0043)
Řešitel na MU:prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2012 - 4/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Medical Curriculum Innovations (2015-1-CZ01-KA203-013935)
Řešitel na MU:RNDr. Martin Komenda
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:9/2015 - 8/2017
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
MErCuRIC - A Phase Ib/II study of MEK1/2 inhibitor PD-­-0325901 with cMET inhibitor PF-­-02341066 in KRASMT and KRASWT (with aberrant c-­-MET) Colorectal Cancer Patients (602901)
Řešitel na MU:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:12/2013 - 11/2020
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET (CZ. 1.07/2.2.00/28.0038)
Řešitel na MU:Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2012 - 3/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta. (NT13726)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2012 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
více
Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch (NT 13359-4/2012)
Řešitel na MU:Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2012 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
více
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění (15-27939A)
Řešitel na MU:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů (15-34123A)
Řešitel na MU:RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
Zpracování metodiky prognózování produkce odppadů (1019/2014)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:10/2014 - 8/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více