Řešené projekty [2016]

Projektů v roce 2016 je celkem: 17


CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (2013 2203)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:2/2014 - 2/2017
Investor/Program: Evropská unie / Jiné projekty dotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje
více
CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood (MUNI/M/1075/2013)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2014 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS (2014-1-CZ01-KA203-002002)
Řešitel na MU:doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:9/2014 - 8/2016
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Computational framework for joint analysis of histopathology images and gene expression data (4SGA8736)
Řešitel na MU:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2014 - 12/2016
Investor/Program: Jihomoravský kraj / SoMoPro
více
Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR (56/16/RPZP)
Řešitel na MU:Mgr. Jan Švancara
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
více
Interaktivní komunikace pacientů s myastenií gravis s registrem MyReg (59/16/RPZP)
Řešitel na MU:Mgr. Jana Strenková
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
více
Medical Curriculum Innovations (2015-1-CZ01-KA203-013935)
Řešitel na MU:RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:9/2015 - 8/2017
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
MErCuRIC - A Phase Ib/II study of MEK1/2 inhibitor PD-­-0325901 with cMET inhibitor PF-­-02341066 in KRASMT and KRASWT (with aberrant c-­-MET) Colorectal Cancer Patients (602901)
Řešitel na MU:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:12/2013 - 11/2020
Investor/Program: Evropská unie / 7. rámcový program EU
více
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice (16-29614A)
Řešitel na MU:RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2016 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění (15-27939A)
Řešitel na MU:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů (15-34123A)
Řešitel na MU:RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:5/2015 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
Training against medical error - TAME (561583-EEP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-)
Řešitel na MU:doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:10/2015 - 10/2018
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu (16-31028A)
Řešitel na MU:RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:4/2016 - 12/2019
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
více
Vytvoření registru pacientek s hereditární formou gynekologických malignit (včetně karcinomu prsu) (58/16/RPZP)
Řešitel na MU:Mgr. Jaroslav Koča
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
více
Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků (GA16-03796S)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Widening Access to Virtual Educational Scenarios (562463-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-)
Řešitel na MU:doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:11/2015 - 10/2018
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Zajištění interoperability českého hemofilického registru s mezinárodní databází WAPPS-Hemo v oblasti farmakokinetiky (57/16/RPZP)
Řešitel na MU:Mgr. Petra Ovesná, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
více