Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 17


CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (2013 2203)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:2/2014 - 2/2017
Investor/Programme:European Union / Other grant research and development projects
more
CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood (MUNI/M/1075/2013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS (2014-1-CZ01-KA203-002002)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:9/2014 - 8/2016
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Computational framework for joint analysis of histopathology images and gene expression data (4SGA8736)
MU Investigator:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:5/2014 - 12/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR (56/16/RPZP)
MU Investigator:Mgr. Jan Švancara
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Interaktivní komunikace pacientů s myastenií gravis s registrem MyReg (59/16/RPZP)
MU Investigator:Mgr. Jana Strenková
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Medical Curriculum Innovations (2015-1-CZ01-KA203-013935)
MU Investigator:RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:9/2015 - 8/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
MErCuRIC - A Phase Ib/II study of MEK1/2 inhibitor PD-­-0325901 with cMET inhibitor PF-­-02341066 in KRASMT and KRASWT (with aberrant c-­-MET) Colorectal Cancer Patients (602901)
MU Investigator:Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:12/2013 - 11/2020
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice (16-29614A)
MU Investigator:RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění (15-27939A)
MU Investigator:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů (15-34123A)
MU Investigator:RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Training against medical error - TAME (561583-EEP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:10/2015 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu (16-31028A)
MU Investigator:RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vytvoření registru pacientek s hereditární formou gynekologických malignit (včetně karcinomu prsu) (58/16/RPZP)
MU Investigator:Mgr. Jaroslav Koča
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků (GA16-03796S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Widening Access to Virtual Educational Scenarios (562463-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:11/2015 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Zajištění interoperability českého hemofilického registru s mezinárodní databází WAPPS-Hemo v oblasti farmakokinetiky (57/16/RPZP)
MU Investigator:Mgr. Petra Ovesná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more