Publication details

 

Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství

Basic information
Original title:Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství
Title in English:The possibilities of multimedia support of nursing education
Author:Andrea Pokorná
Further information
Citation:POKORNÁ, Andrea. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. Ošetrovateľský obzor, Bratislava, 2007, roč. 4/2007, č. 4, s. 107 - 112. ISSN 1336-5606.Export BibTeX
@article{749207,
author = {Pokorná, Andrea},
article_location = {Bratislava},
article_number = {4},
keywords = {e-vzdělávání, information computer technologies, student, tuition, nursing},
issn = {1336-5606},
journal = {Ošetrovateľský obzor},
title = {Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství},
volume = {4/2007},
year = {2007}
}
Type:Article in Periodical
Keywords:e-vzdělávání, information computer technologies, student, tuition, nursing