Publication details

 

Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii

Basic information
Original title:Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii
Title in English:The usng of EBM in chronic wound healing from the geriatric nurse specialist point of view
Authors:Andrea Pokorná, Romana Mrázová
Further information
Citation:POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii. Hojení ran, Praha: Geum, 2011, roč. 1/5, č. 1, s. 40. ISSN 1802-6400.Export BibTeX
@article{923947,
author = {Pokorná, Andrea and Mrázová, Romana},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {EBM; nurse speciaist; implementation;clicnical practice},
language = {cze},
issn = {1802-6400},
journal = {Hojení ran},
title = {Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii},
volume = {1/5},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:EBM; nurse speciaist; implementation;clicnical practice

Příspěvek prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi studentkami navazujícího magisterského studia v oblasti možnosti využití poznatků z výuky péče o chronické rány v klinické praxi. Bylo zjištěno, že respondentky považují poznatky za validní a vědecky podložené, ale jejich implementace v praxi je přesto problematická. Největší překážky spatřují zejména v nedostatečných kompetencích a finančních nedostatcích.

The article presents the results of the questionaire survey among the nurse students (linked master degree programme) in relation to the implementation of the knowledge about chronic wound treatment in to the clinical practice. The results showed the opinions that the main problem is the lack of competencies and the economical problems.