Publication details

 

Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií

Basic information
Original title:Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií
Title in English:Premedication with etoricoxib before tonsillectomy
Authors:Boris Leštianský, Marek Hakl, Marie Pešlová, Vladimíra Veselá, Tomáš Pavlík, Rom Kostřica
Further information
Citation:LEŠTIANSKÝ, Boris, Marek HAKL, Marie PEŠLOVÁ, Vladimíra VESELÁ, Tomáš PAVLÍK a Rom KOSTŘICA. Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 3, s. 137-145. ISSN 1214-2158.Export BibTeX
@article{948635,
author = {Leštianský, Boris and Hakl, Marek and Pešlová, Marie and Veselá, Vladimíra and Pavlík, Tomáš and Kostřica, Rom},
article_number = {3},
keywords = {premedication with etoricoxib; tonsillectomy; cyclooxygenase-2 inhibitors},
language = {cze},
issn = {1214-2158},
journal = {Anesteziologie a intenzivní medicína},
title = {Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií},
url = {http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-clanek?id=35740},
volume = {22},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
WWW:link to a new windowhttp://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-clanek?id=35740
Type:Article in Periodical
Keywords:premedication with etoricoxib; tonsillectomy; cyclooxygenase-2 inhibitors

Do studie byli zařazeni pacienti podstupující jednoduchou tonzilektomii, kteří byli kategorizováni do skupiny předoperačního rizika podle ASA I a II. Výkon proběhl v celkové doplňované anestezii s orotracheální intubací. Celkový počet tvořily dvě skupiny pacientů, skupina koxibová (n = 38) a kontrolní (n = 37). Ve sledování jsme se primárně zaměřili na hodnocení intenzity akutní posttonzilektomické bolesti pomocí VAS škály. Analyzovali jsme také pooperační spotřebu analgetik (metamizol vs piritramid) během prvních 24 hodin po tonzilektomii. Dále jsme vyhodnocovali kvalitu pooperační bolesti (řezavá, tupá) a její výskyt v obou skupinách. Sekundárně jsme sledovali incidenci pooperačního krvácení z lůžka a následnou nutnost chirurgické revize. Prokázali jsme statisticky významnou redukci v pooperační spotřebě analgetik po 3 a 24 hodinách ve prospěch etorikoxibové skupiny. Signifikantní rozdíly mezi skupinami jsme pozorovali v charakteru, rovněž tak i v kvalitě bolesti. Analýza VAS skóre prokázala spíše stacionární intenzitu bolesti ve skupině s etorikoxibem.Závěrem lze konstatovat celkově nižší spotřebu neopioidní pooperační analgezie (p = 0,001), lepší kvalitativní složku a relativně stabilní intenzitu bolesti v koxibové skupině.

The goal of the study was to determine the analgesic effect of etoricoxib administered before tonsillectomy. The study included adult ASA I and II patients undergoing simple tonsillectomy. The surgical procedure was performed under general anaesthesia with orotracheal intubation. Total 75 patients were randomised into two groups, etoricoxib (n = 38) and control (n = 37). The primary outcome was post-tonsillectomy pain using VAS. We analysed the postoperative analgesic consumption (metamizol vs. piritramid) during the first 24 hours after tonsillectomy. We also evaluated the quality of postoperative pain control and the relative incidence in the two groups. The secondary outcomes included the incidence of post-tonsillectomy bleeding and the need for surgical reoperation for haemostasis. The results showed a statistically significant reduction in the analgesic consumption after 3 and 24 hours in the etoricoxib group. There were significant differences between the groups in the quality of pain control in the etoricoxib vs. control group as well as the type of the pain. Analysis of VAS showed a stable intensity of pain during the first 24 hours in the etoricoxib group. We observed a lower overall consumption of non-opioid postoperative analgesia, better quality of pain control and relatively stable intensity of pain in the etoricoxib group.