Publication details

 

Efektivní výuka na středních zdravotnických školách

Basic information
Original title:Efektivní výuka na středních zdravotnických školách
Title in English:Effective tuition at secondary schools nursin schools
Authors:Nina Hrtoňová, Andrea Pokorná, Tamara Váňová
Further information
Citation:HRTOŇOVÁ, Nina, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Efektivní výuka na středních zdravotnických školách. In Alena Pospíšilová; Petra Juřeníková. Sborník k IV. Mezinárodní konferenci všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 1. vydání. Brno: Tribune, 2011. s. 82-88, 6 s. ISBN 978-80-7399-196-8.Export BibTeX
@inproceedings{959890,
author = {Hrtoňová, Nina and Pokorná, Andrea and Váňová, Tamara},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník k IV. Mezinárodní konferenci všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání},
edition = {1. vydání},
editor = {Alena Pospíšilová; Petra Juřeníková},
keywords = {research of the uses of medical image data;database;collaborative environment; Moodle;DICOM;PACS;e-learning;secondary nursing schools},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7399-196-8},
note = {elektronický zdroj},
pages = {82-88},
publisher = {Tribune},
title = {Efektivní výuka na středních zdravotnických školách},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Proceedings
Keywords:research of the uses of medical image data;database;collaborative environment; Moodle;DICOM;PACS;e-learning;secondary nursing schools

Příspěvek je zaměřen na popis a dosavadní výsledky výzkumu v rámci projektu Efektivní výuka na SZŠ (Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách - CZ. 1. 07/1. 1. 02/02. 0074). Tento projekt je společným záměrem Masarykovy univerzity (MU) a tří středních zdravotnických škol v Brně (Církevní střední zdravotnická škola Grohova, Střední zdravotnická škola Merhautova, Střední zdravotnická škola Evangelické akademie). Prezentovány budou nejen hlavní cíle projektu, jeho dosavadní průběh a plánované výstupy, ale zejména jejich konečný užitek pro studenty nelékařských zdravotnických oborů na SZŠ. Zmíněny budou také originální výstupy projektu ve vztahu k výzkumu využití obrazových medicínských dat v online výuce.

The paper is focused on the description and research carried out within a European project entitled The Effective Learning at Secondary Nursing Schools. The project is a joint venture of Masaryk University (MU) and three secondary medical and nursing schools in Brno. The paper presents not only the main aims of the project, but stresses especially the ultimate benefits for the students of medical and nursing schools. It also mentions the original research outcomes in the form of medical image data in e-learning.