Publication details

 

Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků?

Basic information
Original title:Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků?
Authors:Radovan Přikryl, Eva Češková, Silva Tronerova, Tomáš Kašpárek, Michaela Vrzalová, Hana Přikrylová Kučerová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:English
Field:Psychiatry, sexuology
Type:Conference abstract
Attached files:link to a new windowPrikryl Lze predikovat efekt....jpg

Related projects: