Detail publikace

 

Current trends of corporate performance reporting tools and methodology design of multifactor measurement of company overall performance

Základní údaje
Originální název:Current trends of corporate performance reporting tools and methodology design of multifactor measurement of company overall performance
Název česky:Současné trendy podnikových nástrojů pro vykazování výkonu a metodologie návrhu multifaktorového měření celkové výkonnosti firmy
Autoři:Michal Hodinka, Michael Štencl, Jiří Hřebíček, Oldřich Trenz
Další údaje
Citace:HODINKA, Michal, Michael ŠTENCL, Jiří HŘEBÍČEK a Oldřich TRENZ. Current trends of corporate performance reporting tools and methodology design of multifactor measurement of company overall performance. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., Brno: MZLU, 2012, LX, č. 2, s. 85–90. ISSN 1211-8516.Export BibTeX
@article{975520,
author = {Hodinka, Michal and Štencl, Michael and Hřebíček, Jiří and Trenz, Oldřich},
article_location = {Brno},
article_number = {2},
keywords = {Performance evaluation; corporate performance; ESG performance; key performance indicators; corporate reporting; XBRL; complex event processing},
language = {eng},
issn = {1211-8516},
journal = {Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun.},
title = {Current trends of corporate performance reporting tools and methodology design of multifactor measurement of company overall performance},
volume = {LX},
year = {2012}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Informatika
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Performance evaluation; corporate performance; ESG performance; key performance indicators; corporate reporting; XBRL; complex event processing

Enterprises normally have a different approach to performance reporting. Performance reporting, and unfortunately reporting globally, at small and middle enterprises are not widely supported or popular. It perceived as something what enterprises must do, not what they like to do. The reason could be because its time consuming for them or it gives not a good (or none) feedback to the enterprises. But there are also some of the enterprises, that have their performance reporting as normal part of the corporate culture and want to have reporting as part of their information system (ideally automated). The fi rst step of successful implementation of the automated performance reporting into the information system is to formalize the business rule from natural language expression. Current trends of corporate performance reporting and performance evaluation, i.e., the measurement of environmental, social, economic and governance performance of a company, and corporate sustainable reporting, are discussed in the paper. The relationship between corporate performance and reporting is an important issue; and the design of modern and advanced methods to identify key performance indicators is discussed here along with the possibility of the utilization of XBRL taxonomy or/and Complex event processing (CEP) techniques and methods.

Podniky mají obvykle odlišný přístup k vykazování výkonnosti. Vykazování výkonnosti, a bohužel reporting na celém světě, u malých a středních podniků nejsou široce podporovány nebo populární. Jsou vnímána jako něco, co podniky musí udělat, ne to, co chtějí dělat. Důvodem může být, protože je to časově náročné pro ně nebo jim to nedává dobrou (nebo žádnou) zpětnou vazba. Ale jsou tu i některé z podniků, které mají jejich vykazování jako normální součást firemní kultury a chcejí mít zprávy v rámci svého informačního systému (nejlépe automatizovaná). Prvním krokem úspěšného provedení automatického vykazování do informačního systému je formalizovat obchodní pravidla do přirozeného jazyka. Současné podnikové trendy ve vykazování a hodnocení výkonu, tj. měření výkonnosti podniku jeho řízení v oblasti environmentální, sociální, ekonomické a správy a řízení a podnikového udržitelného reportingu, jsou diskutovány v článku. Vztah mezi výkonností podniku a jejím vykazováním je důležitou otázkou a design moderní a vyspělé metody identifikace klíčových výkonnostních ukazatelů je zde popsán spolu s možností využití XBRL taxonomie nebo / a komplexní zpracování událostí (CEP), technik a metod.