Publication details

 

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) versus prohlášení o vlastnostech (DOP), dva nástroje pro trvalou udržitelnost ve stavebnictví

Basic information
Original title:Environmentální prohlášení o produktu (EPD) versus prohlášení o vlastnostech (DOP), dva nástroje pro trvalou udržitelnost ve stavebnictví
Title in English:ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) VS. THE DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP), TWO TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Authors:Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina
Further information
Citation:HŘEBÍČEK, Jiří, František PILIAR a Jiří KALINA. Environmentální prohlášení o produktu (EPD) versus prohlášení o vlastnostech (DOP), dva nástroje pro trvalou udržitelnost ve stavebnictví. In Škopán Miroslav. RECYCLING 2012. Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT Brno, FSI, 2012. s. 159-164, 6 s. ISBN 978-80-214-4432-4.Export BibTeX
@inproceedings{978457,
author = {Hřebíček, Jiří and Piliar, František and Kalina, Jiří},
address = {Brno},
booktitle = {RECYCLING 2012. Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin.},
editor = {Škopán Miroslav},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-214-4432-4},
pages = {159-164},
publisher = {VUT Brno, FSI},
title = {Environmentální prohlášení o produktu (EPD) versus prohlášení o vlastnostech (DOP), dva nástroje pro trvalou udržitelnost ve stavebnictví},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Solid waste and its control, recycling
Type:Article in Proceedings

Tento článek shrnuje cíle a zásady těchto dvou nástrojů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na stavebnictví. To je environmentální prohlášení o produktu (EPD) a Prohlášení o vlastnostech (KP). Zde je představeno určité srovnání a vysvětlení jejich rozdílů ve vztahu k jejich významu ve stavebnictví. Oba nástroje řízení představují potenciální aplikace pro recyklované materiály.

This article summarizes the objectives and principles of the two instruments for sustainable development with a focus on the construction industry. This is an Environmental Product Declaration (EPD) and the Declaration of Performance (DoP). There is introduced certain comparison and explanation of their differences in relation to their significance in the construction industry. Both management tools represent a potential application for recycled materials.