Publication details

 

Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování

Basic information
Original title:Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování
Title in English:Subjective evaluation of the treatment with Serdolect and the effect on functional capacity in patients with schizophrenia - results of a post-marketing study
Authors:Tomáš Kašpárek, Radovan Přikryl, Richard Hányš, Aleš Dvořák
Further information
Citation:KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Richard HÁNYŠ a Aleš DVOŘÁK. Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 108, č. 2, s. 63-71. ISSN 1212-0383.Export BibTeX
@article{982450,
author = {Kašpárek, Tomáš and Přikryl, Radovan and Hányš, Richard and Dvořák, Aleš},
article_location = {Praha},
article_number = {2},
keywords = {schizophrenia; treatment; Serdolect; functional capacity; subjective evaluation},
language = {cze},
issn = {1212-0383},
journal = {Česká a slovenská psychiatrie},
title = {Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování},
volume = {108},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Psychiatry, sexuology
Type:Article in Periodical
Keywords:schizophrenia; treatment; Serdolect; functional capacity; subjective evaluation

Léčba přípravkem Serdolect vede ke zlepšení funkčních schopností pacientů se schizofrenií v porovnání s obdobím před zahájením jeho podávání. Subjektivní vnímání léčby se v průběhu dlouhodobé léčby zlepšuje a souvisí s mírou změny klinického stavu i s rizikem předčasného ukončení dlouhodobé léčby.

Sertindole treatment leads to functional capacity improvements of schizophrenia patients. Subjective evaluation of the treatment improves during the long-term treatment and correlates with the magnitude of the clinical state changes.