Publication details

 

Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování

Basic information
Original title:Subjektivní vnímání léčby přípravkem Serdolect a její vliv na funkční schopnosti pacientů se schizofrenií - výsledky postmarketingového sledování
Title in English:Subjective evaluation of the treatment with Serdolect and the effect on functional capacity in patients with schizophrenia - results of a post-marketing study
Authors:Tomáš Kašpárek, Radovan Přikryl, Richard Hányš, Aleš Dvořák
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Psychiatry, sexuology
Type:Article in Periodical
Keywords:schizophrenia; treatment; Serdolect; functional capacity; subjective evaluation

Léčba přípravkem Serdolect vede ke zlepšení funkčních schopností pacientů se schizofrenií v porovnání s obdobím před zahájením jeho podávání. Subjektivní vnímání léčby se v průběhu dlouhodobé léčby zlepšuje a souvisí s mírou změny klinického stavu i s rizikem předčasného ukončení dlouhodobé léčby.

Sertindole treatment leads to functional capacity improvements of schizophrenia patients. Subjective evaluation of the treatment improves during the long-term treatment and correlates with the magnitude of the clinical state changes.