28 April 2016
Workshop Prevention of risky behavior among preschool and school children (Czech only)

Zveme Vás na workshop Prevence rizikového chování u předškolních a školních dětí (se zaměřením na prevenci legálních drog - tabák, alkohol), jehož obsahem je seznámení účastníků s epidemiologií...

more

28 April 2016
Industry ShowCase (Czech only)

Jaké výhody s sebou přináší zapojení do pracovního procesu ještě během studia Fakulty informatiky? Proč se vyplatí zkusit si part-time ve firmě? A jak si najít co nejlepší pracovní...

more

29 April 2016
Workshop: IP and Commercialization of Scientific Outcomes at MU (Czech only)

Centrum pro transfer technologií MU chystá další z workshopů, jejichž cílem je šířit osvětu v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků výzkumu na MU. Akce se...

more