23 August 2016
Parazitologové z MU pojmenovali nové druhy po Brnu a Attenboroughovi (Czech only)

Jméno slavného přírodovědce a dokumentaristy Davida Attenborougha si vybrali oborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) pro pojmenování nového druhu parazitického...

more

24 August 2016
Mendelovy spisy budou v digitalizované podobě přístupné na webu (Czech only)

Zpřístupnit spisy Gregora Johanna Mendela všem zájemcům chce v příštích letech Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity (MU). Originální dokumenty ze sbírky Starobrněnského opatství hodlá...

more

01 - 03 September 2016
Valtice courses abdominal and gastrointestinal radiology (Czech only)

Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a MOU Brno

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie
Základní...

more