Information Systems Division

Total number of projects in 2016: 3


ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek (DG16P02R044)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:3/2016 - 12/2020
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / NAKI II: Applied research and development of national and cultural identity 2016 -2020
more
Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (LR1301)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů (ROZV/C4/2016)
MU Investigator:RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more