Information Systems Division

Total number of projects in 2014: 7


Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750 - 1900) (DF12P01OVV015)
MU Investigator:PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225)
MU Investigator:Mgr. Zdeňka Dohnálková, RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:11/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2013) (264/2013 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:2/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2014) (56749/2013 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Vývoj a experimentální nasazení informačních systémů pro podporu rozhodování s využitím trojrozměrných geografických dat (TA02010643/2012)
MU Investigator:RNDr. Petr Glos
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Web of Knowledge (0671/2012)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:10/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Service
more