Information Systems DivisionProject DNS and General Agreements (Czech only)

Od roku 2010 je v Inetu v provozu systém DNS, který poskytuje podporu centrálním dynamickým nákupním systémům provozovaným na MU – jak před vypsáním veřejné zakázky (pořizování žádanek o nákupy zboží a služeb, schvalování žádanek správci operací, souborné exporty schválených žádanek), tak po ukončení zakázky a vyhodnocení výsledků (importy údajů o vysoutěžených dodavatelích a cenách, a přenosy žádanek jako objednávek do modulu Objednávky EIS Magion), včetně souvisejících sestav a podpůrných funkcí.

Systém byl nejprve zaveden na všech fakultách a hospodářských střediscích MU pro dvě základní kategorie zboží – Kancelářské potřeby a Počítače. V roce 2011 byl postupně rozšířen o kategorie Audiovizuální technika (zrušeno v roce 2013), Kancelářská technika, Tonery, Tiskařské služby, Propagační předměty a Drogistické zboží.

V červnu 2013 se systém rozšířil i na podporu pro rámcové smlouvy. Žádanky se vytvářejí na zboží z předem vysoutěženého katalogu a následně jsou přeneseny do EIS Magion do modulu Objednávky. Objednávky si vyřizují hospodářská střediska samostatně. Systém se používá pro dvě kategorie - počítače a notebooky.

K 1. říjnu 2013 je v DNS evidováno celkem 10 362 žádanek a 88 084 položek, z toho 9 354 žádanek (s 82 804 položkami) bylo schváleno a předáno do objednávek do Magionu, dalších cca 572 žádanek (a 3 552 položek) je nyní v procesu výběrového řízeni.
V rámcových smlouvách je celkem evidováno 267 žádanek a 422 položek, z toho 257 žádanek (s 418 položkami) bylo předáno do objednávek do Magionu.

Kontakt: ihelp@icsdotmunidotcz
Odkazy: odkaz do nového oknaDynamický nákupní systém na MU