Information Systems DivisionProject e-Documents (Czech only)

Elektronický oběh dokladů obecně zahrnuje pořizování a vyřizování (workflow) různých typů dokumentů a dokladů. Je implementován v Inetu a zahrnuje jak doklady pořizované v Inetu (žádosti o určení termínu dovolené, cestovní příkazy, výkazy práce aj.), tak doklady pořizované v EIS Magion (přijaté objednávky, závazky aj.).

Vývoj v této oblasti začal v roce 2008, v podobě elektronického schvalování žádostí o termín dovolené (e-dovolenek). V témže roce následovala elektronická finanční kontrola vystavených objednávek a postupně liniové schvalování a finanční kontrola dalších dokladů. V roce 2010 byl zprovozněn největší subsystém v rámci e-dokladů – komplexní systém elektronických cestovních příkazů. Zahrnuje plánování cest a předběžnou kalkulaci nákladů, liniové schvalování, finanční kontrolu před cestou, podrobné vyúčtování po cestě a finanční kontrolu po cestě. V rámci projektu e-Doklady byl implementován i elektronický výplatní lístek (s možností exportu do PDF), který umožnil zredukovat tisky lístků na diskrétní obálky na 5 %.

Kompletní přehledy všech dokumentů a dokladů čekajících na vyjádření jsou uživatelům dostupné v osobních podpisových knihách (spolu s možností nastavovat své zástupce v období nepřítomnosti aj.). Samozřejmou součástí systému je nastavování režimu automatického posílání e-mailových notifikací. Rovněž je podporována evidence osobních asistentů a sekretariátů pracovišť, kteří mají k podpisovým knihám přístup a jsou oprávněni nastavovat zástupce schvalovatelů a aktivovat jejich období nepřítomnosti.

V současné době zahrnuje elektronický oběh dokladů:
  • liniové schvalování e-dovolenek, cestovních příkazů a výkazů práce na pracovních dohodách (DPP a DPČ),
  • finanční schvalování žádanek o nákupy v DNS,
  • kompletní finanční kontrolu vystavených objednávek, závazků, cestovních příkazů před cestou, cestovních příkazů po cestě a pohledávek.
Kontakt: inet@icsdotmunidotcz
Odkazy: odkaz do nového oknaTipy z Inetu: E-dovolenky
odkaz do nového oknaTipy z Inetu: Elektronický výplatní lístek
odkaz do nového oknaElektronické cestovní příkazy v Inetu
odkaz do nového oknaTipy z Inetu: Pracovní výkazy dohod