Information Systems DivisionProject EviSoft (Czech only)

Komplexní systém EviSoft je určen k evidenci, správě a inventarizaci softwarových licencí, které jsou majetkem MU. Vznikl v návaznosti na systém evidence a inventarizace hmotného majetku MU, jehož principy a postupy nejsou pro nehmotný majetek vhodné.

V EviSoftu jsou softwarové licence evidovány ve vazbách na evidenci počítačů, a součástí systému je skener, který detekuje software nainstalovaný na určeném počítači.

EviSoft byl uveden do provozu v roce 2010, pilotně v ÚVT. Součásti pilotního provozu byl kompletní audit softwaru evidovaného v ÚVT. Všechny používané softwarové licence byly do EviSoftu zaevidovány, a byla definována zodpovědnost uživatelů za legálnost softwaru provozovaného na počítačích, za něž zodpovídají. Od roku 2011 se EviSoft postupně rozšiřuje na další pracoviště MU.

V současné době je systém provozován na Ústavu výpočetní techniky a na Právnické fakultě. V testovacím provozu je na Fakultě informatiky, Fakultě sociálních studií a v Univerzitním kampusu Bohunice.
Od 1. 1. 2012 platí směrnice podepsaná kvestorem, která zavádí povinnou evidenci SW na Masarykově univerzitě.

Kontakt: soft@icsdotmunidotcz
Odkazy: odkaz do nového oknaSpráva softwarových licencí na Masarykově univerzitě