Divize informačních systémůProjekt ISEP

Systém evidence projektů ISEP MU vznikl v roce 1999, a původně byl určen k podpoře práce útvarů VaV a správě dat pro veřejnou internetovou prezentaci MU.

V roce 2008 byla zprovozněna nová verze ISEPu, splňující požadavky směrnice rektora MU o evidenci a správě projektů. Kromě tradičních identifikačních a popisných údajů o projektech poskytuje ekonomická data, zejména rozpočty projektů a projektových zakázek (s údaji o rozpočtech, skutečnosti, očekávaných nákladech a zůstatcích), a registr auditů a kontrol.

V roce 2009 byla v ISEPu implementována komplexní podpora pro evidenci a podávání návrhů projektů, s podporou procesu schvalování a přenosu do evidence realizovaných projektů.

V roce 2010 byl ISEP rozšířen o možnost plánovat čerpání rozpočtů v podobě jednorázových i cyklických položek. Exspiraci cyklických položek lze navázat na měsíční zpracování mezd a uzávěrky telefonního hovorného. V témže roce přibyly elektronické výkazy práce – timesheety – pro projekty; podporovány jsou i nerovnoměrné pracovní kalendáře.

ISEP je velmi úzce provázán s EIS Magion. Z modulů Personalistika a Mzdy čerpá data pro výkazy práce, z modulů Účetnictví a Rozpočty data pro rozpočtové sestavy, v nichž umožňuje rozpad souhrnných položek až na úroveň jednotlivých účetních dokladů.

K 1. září 2013 je v ISEPu evidováno 6 189 platných projektů a 4 598 návrhů. Elektronické výkazy práce jsou podporovány u vybraných typů programových rámců (OP VK, OP VaVpI, GA ČR, TA ČR, OP ČR - Rakousko, LLP Comenius, OP LLZ, 7. RP EU a Podpora 7. RP EU).

Kontakt: isep-inet@icsdotmunidotcz
Odkazy: odkaz do nového oknaSystém ISEP opět po roce
odkaz do nového oknaTipy z Inetu: Elektronický pracovní výkaz