System Services Development DepartmentBussiness Inteligence (Czech only)

Dohledové centrum

Kontrolu funkčnosti našich služeb zajišťuje Dohledové centrum (DC). První úrovní DC jsou operátorky, které přijímají požadavky a vzniklé problémy od uživatelů a tyto zakládají do helpdesk systému (v současné době používáme helpdesk firmy odkaz do nového oknaMiCoS SOFTWARE s.r.o.). Druhá úroveň DC jsou kompetentní a jednotlivých systémů dobře znalí administrátoři, kteří jsou zodpovědní za vyřešení problému. V krajním případě, pokud se například jedná o chybu v aplikaci, nastupuje třetí úroveň, kterou představují samostatní vývojáři.
V celém procesu řešení problémů implementujeme upravenou normu odkaz do nového oknaITIL.
Hlášení požadavků se uskutečňuje přes číslo (549 49) 6666, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

O službách, jež vyvíjíme, pojednává odkaz do nového oknačlánek ve Zpravodaji ÚVT.

V současné době provádíme průzkum trhu s nástroji pro podporu infrastruktury. Zadali jsme například studentský projekt, který se zabýval těmito nástroji z produktové řady Tivoli společnosti IBM. Výsledkem byla případová studie a flyer, který si můžete prohlédnout zde .

Stav poskytovaných služeb monitoruje naše dohledová aplikace:

Ukázka Helpdeskového softwaru od firmy MiCoS SOFTWARE s.r.o.:

 Domů (OVSS)