System Services Development DepartmentCase Study: Multiple Upgrade of 1000 PC on Windows XP SP3 (Czech only)

Cíl projektu: v rámci přechodu z OS verze Windows XP SP2 na verzi Windows XP SP3 přeinstalovat během jediného pracovního dne všechny stanice v infrastuktuře.

Pro přechod na novou verzi service packu Windows XP byl vybrán termín 4. září, kdy je provoz studoven před začátkem semestru ještě poměrně klidný. Ve studovnách fungujících i v době letních prázdnin bude naplánován jednodenní výpadek. Během něj (počítá se s cca 12 hodinami) je v plánu postupná přeinstalace 1000 stanic, a to ze dvou důvodů. První je zřejmý - upgrade na vyšší verzi operačního systému, již otestovanou i v produkčním prostředí, žádoucí pro naše studovny. Druhým je možnost takto otestovat robustnost našeho řešení, které je navíc personálně nenáročné. Celodenní masová přeinstalace proběhne v režii malé skupiny administrátorů této infrastruktury. Počítáme-li s dvanáctihodinovou délkou akce a 1000 počítači, vychází nám 84 stanic za hodinu, neboli - každých 43 vteřin je potřeba spustit přeinstalaci další stanice, počítáme-li s přesahem (doběhem koncových instalací), který vzhledem k jejich unattended povaze není na škodu.

Pro instalaci samotnou je využíván PXE boot linuxu ze sítě a unattended instalace - zkopírování instalačních souborů na lokální disk a instalace operačního systému, včetně přidání stanice do domény a dokonfigurování pomocí skupinových politik. Instalace softwaru ze společného síťového úložiště následuje. Pro instalace je využíván cluster serverů, na každém z nich se nachází několik různých Windows XP instalací pro různé hardwarové konfigurace (různé ovladače...), a to z důvodu minimalizace objemu dat přenášených na stanice, což vede ke zkrácení potřebné doby. Samotná instalace je dostupná přes heslo při bootu stanice, konfigurace následující po přidání stnaice do domény je nastavená tak, aby nebyl potřeba žádný zásah ze strany administrátorů a obsluhy, a stanice se sama dostala do stavu umožňujícího studentům a zaměstnancům ji bez obtíží využívat. Instalační balíky softwarů následně instalovaných přes skupinové politiky pomocí technologie Windows Installer, případně skriptů, jsou uloženy na síťovém datovém úložišti využívajícím Distributed File System v nastavení Hub-and-Spoke. Fakultní lokality se synchronizují s centrálním úložištěm na serveru ve forest root doméně v budově lékařské fakulty a stanice jsou nastaveny tak aby přenos softwarových balíků probíhal pokud možno pouze pro síti LAN, mnohonásobně rychlejší než externí síťové spojení. Časově vychází instalace OS a následná instalace softwaru podobně dlouho, což je výhodné, neboť se během instalace vytěžují postupně dvě různá nezávislá datová úložiště. Toho lze s úspěchem využít při hromadných postupných přeinstalacích, celkový objem přenášených dat totiž není zanedbatelný.

 • 1000 stanic během jediného dne, všechny studovny v 7 lokalitách
 • nutný upgrade, zároveň test robustnosti používaných technologií
 • cluster serverů s unattended instalacemi pro rozložení zátěže
 • následující instalace softwaru pomocí GPO z DFS
 • personálně lze zvládnout ve skupince několika málo administratorů

Použité produkty a technologie:

 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 - web
 • Microsoft Network Load Balancing - web
 • Microsoft Distributed File System - web
 • Microsoft Windows Installer - web
 • Projekt Unattended - web
 • PXE Linux - web

Reference:

kontakt: cpsadm@ics.muni.cz