System Services Development DepartmentSCRUM (Czech only)

SCRUM je metoda řízení agilního vývoje (v našem případě vývoje softwaru).
Základem Scrumu je Sprint - periodická činnost (s periodou obvykle 2-3 týdny), která je neustále kontrolována (každých 48 hodin). Vstupními parametry Sprintu jsou tzv. Backlog itemy (seznam návrhů na vylepšení stávajícího produktu, příp. chyby) a výstupním parametrem je Produkt s novou funkcionalitou, příp. bez zjištěných chyb.

Role účastníků celého procesu se dělí do dvou skupin: Kuřata a Prasata (pojmenování vychází z následující "anekdoty")

Kuřata - osoby, kterých se problém 'pouze týká', tzv. Stakeholders, tj. uživatelé produktu, manažeři společnosti, která produkty vytváří,...

Prasata - osoby, přímo souvisící s vývojem produktu:

  • Product Owner - osoba zodpovědná za výsledný produkt, přiřazuje priority jednotlivým backlog itemům (vytváří Selected Backlog)
  • Scrum Master - osoba, jejíž úkolem je zajistit hladký průběh sprintu, organizovat schůzky, řešit případné administrativní problémy
  • Team - programátoři

Důležitým prvkem zajišťujícím funkčnost celého procesu jsou pravidelné schůzky. Sprint zahajuje tzv. Planning, jehož výsledkem je podrobné rozplánování vybraných backlog itemů, včetně časových odhadů.
Každé 2 dny probíhá tzv. Stand-up - max. 15 minutová schůzka teamu, na které jednotliví členové shrnou co udělali od posledního Stand-upu, co udělají do následujícího a co je zdržuje v práci. Scrum Master tak má možnost sledovat, zda se naplánované odhady shodují s realitou a při případných nestíháních (podhodnocený odhad, výskyt nečekaných problémů) přesunout itemy do dalšího sprintu.
Sprint zakončuje Review, na kterém je funkčnost nového produktu předvedena všem - kuřatům i prasatům. Po ukončení proběhne Retrospektiva sprintu, kde se kriticky zhodnotí jeho průběh a padnou návrhy na vylepšení.

odkaz do nového oknaScrum in under 10 minutes (YouTube video)