18 September 2014
Jan Vykopal has become a member of TERENA TF-CSIRT Steering Committee

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., head of CSIRT-MU IT security group, has become a member of TERENA's TF-CSIRT group Steering Committee.

link to a new windowhttp://www.terena.org/activities/tf-csirt/

more

01 October - 15 November 2014
The Fund of Development of Masaryk university

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje

soutěž
Fond rozvoje Masarykovy univerzity
pro rok 2015

pro projekty v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických...

more

05 November 2014
Conference on Education Quality at MU (Czech only)

Zveme vás k účasti na 2. ročníku konference Kvalita vzdělávání na Masarykově univerzitě.

Konference je určena především, avšak nikoli výhradně, akademickým pracovníkům MU jako fórum,...

more