7. října 2015
Úřady cvičily boj proti kybernetickým útokům

První ročník národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015, který pořádal Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy...

více

14. října 2015
Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora informatiky prof. Thomasi A. Henzingerovi

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkan a Vědecká rada Fakulty informatiky MU

si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora informatiky...

více

16. října 2015
6D revoluce - Přednáška Pavla Kysilky, generálního ředitele České spořitelny

Masarykova univerzita a Ekonomicko-správní fakulta MU
Vás srdečně zvou na

přednášku Ing. Pavla Kysilky, CSc., generálního ředitele a předsedy představenstva České spořitelny,...

více