5. ledna - 28. února 2015
Vyhlášení soutěže o Ceny rektora Masarykovy univerzity 2015

Cena rektora Masarykovy univerzity 2015

Vyhlašované kategorie:

a) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin
b) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající...

více

1. - 28. února 2015
Vědecká ilustrace: Obrazový atlas semen a plodů našich domácích a zdomácnělých dřevin

9-16 hodin, vstup zdarma, výstava kreseb studentky Gymnázia Řečkovice Lucie Urbanové, které jsou součástí její SOČky

více

2. - 6. února 2015
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

CERTIFIKOVANÝ KURZ MZČR na KATEDŘE OŠETŘOVATELSTVÍ LF MU MU
Kurz je určen pro Všeobecné sestry a Porodní asistentky, které obdržely Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez...

více