MU in the News detail

 

27 August 2010
Virtuální kampus (Czech only)

(Právo)

Měsíc před slavnostním otevřením si každý může prohlédnout nový univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, který postavila Masarykova univerzita v rámci programu Rozvoj materiálnětechnické základny.

Further information, photos or videos on the event