MU in the News detail

 

22 February 2010
S přijímačkami pomůže nový e-kurz (Czech only)

(Brněnský deník Rovnost)

Brno - Uchazečům o studium na Masarykově univerzitě pomůže při přípravě na přijímací zkoušky nový e-learningový kurz. Díky němu si mohou zájemci o studium zdarma projít na internetu všechny typy otázek Testu studijních předpokladů. Jeho úspěšné zvládnutí je přitom podmínkou pro přijetí na většinu fakult největší brněnské univerzity. Kurz je volně přístupný na webové adrese www.muni.cz/tsp. Každou úlohu doprovází podrobný komentář popisující postup řešení. „Starší varianty testů si mohli uchazeči zdarma nanečisto vyzkoušet již v minulosti. Nově se ale doví, jaký byl správný postup řešení, což je pro přípravu důležité. Pokud uchazeč v úloze chybuje, měl by vědět proč,“ řekla prorektorka pro informační technologie Masarykovy univerzity Ivana Černá.

Further information, photos or videos on the event